Doktori Iskolák

Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Doktori Iskola saját oldala: Link

KÁROLY IHRIG DOCTORAL SCHOOL OF MANAGEMENT AND BUSINESS
 
A Doktori Iskola azonosító adatai

Kódszám: D 54

Intézmény: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A doktori iskola neve: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Doktori Iskola

A doktori iskola angol elnevezése: Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies

A DI akkreditálásának éve: 2002

A DIvezetője: Prof. Dr. Popp József egyetemi tanár, DSc

Tudományterület: társadalomtudományok

A MAB 2008/3/VII/2/019. sz. határozata alapján Doktori Iskolánk megfelel minősítést kapott. A megfelelőségi eljárás alapján a doktori iskola fokozatadási joga a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágra terjed ki.

A MAB 2009/7/XIII/2/209. sz. határozata a doktori iskola akkreditációját - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig megerősíti.

Kutatási területe épít a DI jogelődjének hagyományaira (agribusiness makro- és mikrogazdasági, továbbá a vidékfejlesztéssel összefüggő kérdései), így szélesebb értelemben: üzleti/gazdálkodás/szervezéstudományok területén fejti ki tevékenységét.

Széleskörű nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer biztosítja a választott kutatási témák magas színvonalú kidolgozását. A korlátozott létszámú nappali tagozatos államilag finanszírozott 8 fős keretszám mellett minden évben lehetőség van jelentősebb beiskolázási létszámú levelező tagozatú doktorandusz képzés indítására is, amelyben a különböző társadalmi-gazdasági szervezetek szakemberei is jelentkezhetnek.

Postacím:

4015 Debrecen, Pf. 15
Telefon: (+36-52) 508-482
Fax: (+36-52) 508-482

A Doktori Iskola titkára:

 Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi docens

e-mail:Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Doktori Iskola ügyintézője:

Dr. Harangi-Rákos Mónika tanársegéd

e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 
A Doktori Iskola törzstagjai

Popp József egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
MTA Doktora (DSc)
agrárökonómia

Berde Csaba egyetemi tanár
közgazdaság-tudomány (PhD)
agrárgazdaságtan és üzemszervezés

Borsos János professor emeritus
mezőgazdaság-tudományok doktora (DSc)
agrárgazdaságtan és üzemszervezés

Ertsey Imre professor emeritus
mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc)
agrárgazdaságtan és üzemszervezés

Fülöp Mihály egyetemi tanár
történelemtudományok (CSc) 

Herdon Miklós egyetemi tanár
közgazdaság-tudomány (PhD)  

Lazányi János professor emeritus
mezőgazdaság-tudomány doktora
növénytermesztési és kertészeti tudományok (DSc) 

Nábrádi András egyetemi tanár
közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) 

Nemessályi Zsolt professor emeritus
mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc)
agrárgazdaságtan és üzemszervezés

Pető Károly egyetemi docens
mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc)
agrárgazdaságtan és üzemszervezés

Szabó Gábor professor emeritus
közgazdaság-tudomány doktora (DSc)

Szakály Zoltán egyetemi tanár
mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc) 

Bai Attila egyetemi docens
közgazdaság-tudomány (PhD) 

Huzsvai László egyetemi docens
növénytermesztési és kertészeti tudományok (PhD) 

Pakurár Miklós egyetemi docens
növénytermesztési és kertészeti tudományok (PhD)

Szűcs Edit főiskolai tanár
gazdálkodás- és szervezéstudományok (PhD) 

Szűcs István egyetemi docens
közgazdaság-tudományok (PhD)

Összesített hallgatói adatok a képzés kezdete óta
(1993. november - 2012. november)

A hallgatók száma1

Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma3
Lezárva: 2012. szeptember

Fokozatot szerzett hallgatók száma
Lezárva:
2012. november

Nappali tagozaton2

Levelező tagozaton és egyéni tanrend szerint

Összesen

96

185

301

162

88


1 Az összes beiratkozott hallgató (a kimaradt és kizárt hallgatók is)
2 Beiratkozáskor
3 Egyéni felkészülésű hallgatók nem szereznek abszolutóriumot

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.