Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet

Az Intézet mai tevékenységi köre az intézményi reform eredményeként ma háromirányú. Magába integrálja a

 • Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani Tanszéket
 • Turizmus- Vendéglátásmenedzsment Tanszéket
 • Sportgazdasági és –menedzsment Tanszéket

A vidékfejlesztést 1993 óta gondozza az intézet, illetve annak jogelődje. A vidékfejlesztés területén ma már a következő szakokban van meghatározó szerepe:

 • Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapképzés
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc mesterszak
 • Regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az intézet fő kutatási profilja a regionális erőforrások feltárására, kiaknázására és a különböző fejlesztési programok regionális és térségi hatásainak vizsgálatán alapul.

Az Intézet munkatársai két doktori iskolában vesznek részt:

 • Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

A Kar fejlesztési törekvéseinek eredményeként a korábban a vidékfejlesztés részét képező Turizmus- Vendéglátásmenedzsment, valamint új irányként a Sportgazdasági és
-menedzsment tanszékek integrálódnak az Intézetbe.

A turizmus és vendéglátás oktatása másfél évtizedes hagyományokkal bír az intézet keretei között. Önálló szakká, illetve tanszékké alakulását a társadalmi igények ösztönözték, amit a meghirdetett BSc szakokra való jelentkezés évek óta meggyőzően bizonyít. A vidéki turizmus különböző ágai a fejlett országokban a gazdaság „nehéziparának” számítanak, amit reményeink szerint követnek a magyarországi lehetőségeink is.

A sportgazdaság és menedzsment új profilja az intézetnek, létrehozását az életmódváltozás és a regionális igények indokolták. A Tanszék akkreditált szakjára (Sportszervező BSc) való jelentkezés újabb, a profilba vágó szak (sportközgazdász MSc) létesítésére ösztönzi a Tanszéket. A társadalmi igények jelentkezését a Tanszék munkáját látva olyan súlyúnak látja az Egyetem, hogy több kar együttműködésében az egyetem egyik regionális kitörési pontjaként tekint erre az interdiszciplináris oktatási-kutatási területre.

Intézetigazgató: Dr. Pető Károly egyetemi tanár

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézeti adminisztrátor: Szilágyi Katalin

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 512 900, 68007

A tanszék gondozza a Turizmus-vendéglátás BA szak, a Turizmus-vendéglátás felsőfokú szakképzés szakmai tantárgyait: Turizmus rendszere, Vendéglátás, Szállásadás, Utazásszervezés, Gasztronómiai, Nemzetközi turisztikai kapcsolatok, Turizmus marketing, Turisztikai termék, Turisztikai vállalkozások menedzsmentje, Hungarian Cooking School. A „szakmai törzsanyag” mellett az Egészségturizmus és a Szállodamenedzsment specializációk tantárgyait oktatjuk, koordináljuk. Kiemelt célunk a képzés gyakorlat-orientációja, ezért szállodai- és főzési gyakorlatot, borkóstolót, fürdő-és szállodalátogatásokat szervezünk. A már diplomával rendelkezők részére szakirányú továbbképzési programokat kínálunk: „Wellness és Spa” és „Konferencia- és rendezvénymenedzsment”. Kutatómunkánk az egészségturizmus, a turisztikai desztináció és szolgáltatások fejlesztése, fenntarthatóság, szállodamenedzsment tématerületeket fedi le. Létrehoztuk a TurizmusTudásTér Innovációs Platformot, célunk a térség turisztikai fejlesztése, a turisztikai szolgáltatók és desztinációk versenyképességének erősítése. Együttműködő partnereink: Kirklareli University, a debreceni öt- és négycsillagos szállodák. Tanszékünk képviseli a Kart a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesületben.

Kapcsolódó linkek:

 

http://tttplatform.unideb.hu/index.php

http://modulkatalogus.econ.unideb.hu

 

Munkatársaink:

 

Dr. Könyves Erika

egyetemi docens, tanszékvezető

Szoba: MAG ház 204.

Telefon: (52) 512 900, 88325

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • gasztronómia és turizmus összefüggései
 • egészségturizmus
 • fenntarthatóság a turizmusban

Főbb oktatott tárgyai:

 • Turizmus rendszere
 • Turisztikai termékfejlesztés
 • Turizmus marketing
 • Spa trendek
 • Egészségturisztikai marketing
 • Hungarian Cooking School

 

Dr. Hevessy Gábor

adjunktus

Szoba: MAG ház 201

Telefon: (52) 512 900, 68014

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • gasztronómia
 • szállodai bevétel-menedzsment

Főbb oktatott tárgyai:

 • Szállásadás
 • Szállodai-bevétel menedzsment
 • Hotel trends
 • Hotel management

 

Dr. Koch Krisztina

adjunktus

Szoba: MAG ház 202

Telefon: (52) 512 900, 88574

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

turisztikai termékek, ökológiai élelmiszertermékek

Főbb oktatott tárgyai:

 • Turisztikai termék
 • Turisztikai vállalkozások menedzsmentje
 • Distinctiveness of Hungarian gastronomy

 

Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin

adjunktus

Szoba: MAG ház 203

Telefon: (52) 512 900, 68015

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • fenntartható turizmus

Főbb oktatott tárgyai:

 • Animáció
 • Utazásszervezés
 • Nemzetközi turisztikai kapcsolatok
 • Sustainability and Tourism

Andrássy Géza

nyelvtanár

Szoba: A ép. II/203C

Telefon: (52) 508 448

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • angol nyelvészet (esetgrammatika, tér-, és időviszonyok a természetes nyelvben), kontrasztív nyelvészet, lexikológia, turizmusföldrajz, idegenvezetés,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Idegenvezetés Magyarországon
 • Magyarország borvidékei
 • English for tourism
 • English for logistics

 

Kozmáné Csirmaz Éva

ügyvivő-szakértő

Szoba: MAG ház 201.

Telefon: (52) 512 900, 68014

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • egészségturizmus, elégedettség vizsgálat, rekreációs turizmus

Főbb oktatott tárgyai:

 • turizmus marketing
 • turizmus rendszere
 • egészségturisztika marketing
 • turisztikai termékek
 • turisztikai termékfejlesztés

A DE GTK-n a Sportgazdasági és -Menedzsment tanszék 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a sportszervező alapképzést (BSc) beindítsa. A szak 2011 szeptemberétől nappali és levelező tagozaton indul.

A hallgatók a képzés során megismerkedhetnek a menedzsment, a gazdaságtan és sportgazdaságtan, a sportmarketing, a sportfinanszírozás, a sporttörténet, a sportszociológia, a sportpszichológia, a sportdiplomácia alapjaival, valamit a sportágak elméleti és gyakorlati jellemzőivel. A diákok szakmai gyakorlatot sportszervezeteknél szerezhetnek, így a debreceni sportegyesületekkel (DEAC, DVSC, DHSE-PMD Vívóklub) és sportszervezetekkel (Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft) igen szoros kapcsolatban állunk.

Végzés után hallgatóink sportegyesületeknél, sportszövetségeknél, helyi, illetve országos sportigazgatási szerveknél, civil szervezeteknél helyezkedhetnek el, de képesek helyt állni akár más gazdasági szakterületen is.

A szak oktatási minőségét garantálja, hogy annak minden oktatója tudományos minősítéssel és kutatási gyakorlattal rendelkezik. A tanszék munkatársai több doktorandusz munkáját segítik, irányítják.

Kiváló kapcsolatot építettünk ki a Magyar Sporttudományi Társasággal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal, együttműködési megállapodást kötöttünk a Jüveskylei, a Ljubjanai, és a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemmel.

 

Munkatársaink:

 

Prof. dr. habil Borbély Attila PhD

egyetemi tanár

Szoba: MAG ház 119.

Telefon: (52) 512 900, 88443

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Sportgazdaság, biztosítás, küzdősportok

Főbb oktatott tárgyai:

 • sportökonómia
 • küzdősportok

 

Dr. Bácsné dr. Bába Éva

tanszékvezető, egyetemi docens

Szoba: MAG ház 102.

Telefon: (52) 512 900, 88054

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei: 
·         Vezetői időgazdálkodás, változás menedzsment, munkaerő-piaci vizsgálatok
·         Változások a hallgatók oktatásában, szórakozási és a sportolási szokásaiban
·         A magyar labdarúgás története
·         Sportszervezetek vezetési és szervezeti kérdése
Főbb oktatott tárgyai: 
·         Testkultúra- és sporttörténet
·         Protokoll és diplomácia a sportban
·         Társadalomtudományi ismeretek
·         Konfliktusmenedzsment és konfliktuskezelő tréning

 

Dr. Ráthonyi-Odor Kinga
adjunktus
Szoba: Mag-ház 120.
Telefon: (52) 512 900, 88037
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei: 
·         sport és környezetvédelem kapcsolata
·         társadalmi felelősségvállalás
·         sportökonómia
Főbb oktatott tárgyai: 
·         sportökológia
·         sportökonómia
·         közgazdaságtan
  

Bartha Éva Judit

PhD hallgató

Szoba: MAG ház 122.

Telefon: (52) 512 900, 88098

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • sportpszichológia

Madarász Tamás

PhD hallgató

Szoba: MAG ház 122.

Telefon: (52) 512 900, 88098

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Egyéni sport gazdaságtana
 • Egyéni sportok versenyképessége

Főbb oktatott tárgyai:

 • Csapat- és egyéni sportok alapjai VI.
 • Küzdősportok

 

A tanszék jogelődje 1995-ben alakult. Előzménye, hogy a 90-es évek elején lejátszódó nagyszabású agrármérnök tantervi reform során figyelem irányult azokra az új társadalmi elvárásokra, amelyek az európai analógiáknak megfelelően hazánkban is megjelentek. Ennek megfelelően szükségessé vált a természeti-, társadalmi- és gazdasági erőforrások átfogó értékelése a klasszikus, termelő mezőgazdaság szempontrendszerén túl is. Az 1993-ban indult vidékfejlesztési szakirány tantárgyi szerkezete kiemelten kezelte a természeti erőforrások integrált értelmezését és a hagyományos mezőgazdaságon túli hasznosítását, a vidéki társadalom jellemzőinek bemutatását, a humán erőforrások fejlesztését.

A szakirány folyamatos fejlesztésével a tanszék 1999-ben akkreditációra dolgozta ki a vidékfejlesztő agrármérnök egyetemi alapképzési szakot, amely elfogadásra került, így 2001. szeptemberétől indulhatott az új szak, melynek gondozását a tanszék látta el. A Bolognai rendszer bevezetése óta a tanszék több szak oktatásában is meghatározó szerepet vállal, így pl.

 • Gazdasági és vidékfejlesztési szakok (BSc, FOSZ),
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szak,
 • Regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak.

Ezek mellett a GTK-n és a MÉK-n folyó számtalan szak oktatásában vállal szerepet.

A tanszék oktatási tevékenységébe integrált fontosabb tárgyak:

 • Vidékfejlesztés, regionális gazdaságtan, vidékgazdaságtan, regionális politika és településfejlesztés, szak- és üzleti tanácsadás, integrált területfejlesztés, gyepgazdálkodás.

A tanszék részt vesz a tudományos továbbképzésben. Témavezetői feladatokat lát el a vidékfejlesztéssel kapcsolatos PhD témák kidolgozásában, a MÉK-en akkreditált Állattenyésztési Doktori Iskola keretében a gyepgazdálkodással összefüggő tárgyakat oktat és ilyen irányú PhD témák kidolgozását segíti.

Munkatársaink:

 

Dr. Nagy Géza

egyetemi tanár, tanszékvezető

Szoba: MAG ház 215.

Telefon: (52) 512 900, 68005

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • gyepgazdálkodás
 • vidékfejlesztés

Főbb oktatott tárgyai:

 • A gyepről származó takarmányok és a gyephasznosítási módok tudományos értékelésének szempontjai és módszerei
 • Gyepgazdálkodás
 • Vidékfejlesztés
 • Térségi tervezés és programozás
 • Vadföld- és legelőgazdálkodás

Dr. Pető Károly

egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató

Szoba: MAG ház 217.

Telefon: (52) 512 900, 68003

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vidékfejlesztés
 • regionális gazdaságtan

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzleti tanácsadás
 • Közösségfejlesztés
 • Szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek
 • Agrár- és vidékpolitika

Dr. Szabó Bernadett

egyetemi docens

Szoba: MAG ház 218.

Telefon: (52) 512 900, 88570

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vidéki települések fenntarthatósági vizsgálata
 • falusi turizmus

Főbb oktatott tárgyai:

 • Alternatív vállalkozások gazdaságtana
 • Vidékgazdaságtan
 • Integrált területfejlesztés

Godáné dr. Sőrés Anett

adjunktus

Szoba: MAG ház 218.

Telefon: (52) 512 900, 88571

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vidékpolitika
 • társadalmi, gazdasági folyamatok területei vetületei
 • életminőséget befolyásoló tényezők
 • szaktanácsadás Magyarországon

Főbb oktatott tárgyai:

 • Regionális gazdaságtan
 • Szaktanácsadás
 • Vidék-és környezetpolitika

 

Dr. Horváth Péter

adjunktus

Szoba: MAG ház 219.

Telefon: (52) 512 900, 88572

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások gazdasági, társadalmi hatásai

Főbb oktatott tárgyai:

 • Regionális politika, településfejlesztés

 

Molnár Mátyás

PhD hallgató

Szoba: MAG ház 220.

Telefon: (52) 512 900, 88533

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei: 
·         önellátó gazdálkodásmód lehetőségei a vidékfejlesztésben
Főbb oktatott tárgyai: 
·         Vidékfejlesztés II. gyakorlat

 

Daniel Díaz Fernández
PhD hallgató

Szoba: MAG ház 220.
Telefon: (52) 512 900/88533
E-mail:
Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Főbb kutatási területei:

Gyepkezelés, gyephasznosítás

Kovács Éva Katalin

PhD hallgató

Szoba: MAG ház 220.
Telefon: (52) 512 900/88533
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

főbb kutatási terület: gazdálkodási formák fenntarthatósága Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.