Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézeten belül három tanszék működik, kinevezett tanszékvezetők irányításával: a Vezetéstudományi Tanszék, az Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék, valamint a Szervezés és Kommunikáció Tanszék.Az Intézet feladata a vezetés, szervezés, és humánerőforrás menedzsment diszciplínák művelése, ezen diszciplínákhoz tartozó tantárgyak tananyagának kialakítása, karbantartása és fejlesztése, valamint oktatása a Debreceni Egyetem különböző graduális és posztgraduális szakjain. Az intézethez tartozó tantárgyak elméleti oktatása mellett interaktivitásra építő, tréning jellegű gyakorlatok tartása jellemző. Az oktatási feladatokon túlmenően „A menedzsment funkcionális vizsgálata” című kutatási program folytatása, amely alkalmas a fenti interdiszciplináris területek problémáinak kutatására, vizsgálatára, ugyanakkor támogatja a tanszékek kutatóinak, oktatóinak és PhD hallgatóinak tudományos előmenetelét, valamint alkalmas arra, hogy az üzleti szféra számára hasznosítható eredményeket produkáljon.

Az Intézet kihelyezett tanszékei: a budapesti székhelyű Szinergia Projekt- Működés- és Változásmenedzsment Kft., valamint a debreceni székhelyű Vállalkozásfejlesztési és Innováció-menedzsment Tanszék. Az Intézet az alábbi honlapokat működteti: www.4EM.hu; www.menedzserkepzes.hu.

Intézetigazgató: Dr. habil. Dajnoki Krisztina, egyetemi docens

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézeti adminisztrátor: Nagyné Győrösi Zsuzsánna, ügyintéző

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 508-361

 

A Tanszék a jogelőd Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének új szervezeti egységeként jött létre 2009. július 1-jével. Legfontosabb oktatott tárgyai: emberi erőforrás menedzsment, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, alkalmazott pszichológia, szociálpszichológia, munkaerő-piaci ismeretek, tanuló szervezetek. Az angol nyelvű képzésben: Strategic Human Resource Management, Human Resource Management, Introduction to Social Science Research, Project Management. A tanszék feladata olyan ismeretek átadása, illetve készségek fejlesztése, mely alkalmassá teszi a hallgatókat az integrált szemlélet, stratégiai gondolkodás, valamint a kritikus szemlélet kialakítására. A tanszéki kutatómunka a HR menedzsment szinte valamennyi funkciójára kiterjed, különös tekintettel a teljesítmény-, karrier-, illetve tehetségmenedzsmentre, az ösztönzés és megtartás-menedzsmentre, a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek foglalkoztatásának HR sajátosságaira, valamint a munkaerő-piaci sajátosságok feltárására. PhD képzés keretében segítjük, támogatjuk a tanszék profiljába tartozó témákban kutató doktoranduszok munkáját. Ilyenek például a fentiek mellett a felsőoktatási menedzsment, a munkahelyi elköteleződés, illetve munkahellyel kapcsolatos elvárás vizsgálatok. A Tanszék vezetésével alakult meg a Debreceni HR Klub, mely a Humán Szakemberek Országos Szövetségének regionális szervezete.

 

Munkatársaink:

 

Dr. habil. Dajnoki Krisztina

tanszékvezető, intézetigazgató, egyetemi docens, Ph.D

Szoba: Fényház – földszint 10. szoba

Telefon: (52) 508-365

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Emberi erőforrás gazdálkodás funkcióinak vizsgálata, fluktuációs vizsgálatok,
 • EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (4EM) vizsgálatok,
 • Szakmai, szervezeti és vezetői kommunikációs vizsgálatok,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Emberi erőforrás gazdálkodás,
 • Emberi erőforrás tervezés, kiválasztás,
 • Human Resource Management,
 • EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (4EM),
 • Emberi erőforrás menedzsment a szállodában,
 • Emberi erőforrás menedzsment,
 • Emberi erőforrás,
 • Munkaerő-piaci ismeretek,
 • Emberi erőforrás menedzsment és módszertan (PhD képzés),
 • Vezetői kompetenciafejlesztés (PhD képzés),

 

Dr. Dienesné dr. Kovács Erzsébet

egyetemi docens, Ph.D

Szoba: Fényház – földszint 13. szoba

Telefon: (52) 508-366

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A humán erőforrások vizsgálata a mezőgazdaságban,
 • A pszichológiai, szociálpszichológiai tényezők vezetési, szervezési, biztonságtechnikai összefüggéseinek, kölcsönhatásainak elemzése,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Társadalomtudományi ismeretek - Vezetéslélektan,
 • Emberi erőforrás gazdálkodás,

Dr. Kun András István

egyetemi docens, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet 102. szoba

Telefon: (52) 508-444/88573

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Információs aszimmetria,
 • Oktatás-gazdaságtan,
 • Emberi erőforrás-menedzsment,
 • Munkagazdaságtan,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Munkagazdaságtan,
 • Project Management,
 • Projektmenedzsment,
 • Stratégiai emberi erőforrás menedzsment,
 • Szervezeti kultúra elemzése és fejlesztése
 • Munkaerő-pici ismeretek,
 • Társadalomkutatás módszertana, kvantitatív, kvalitatív módszerek,
 • Kutatásmódszertan,
 • Introduction to Social Science Research,
 • Strategic Human Resource Management,
 • Human Resource Management,

Dr. Gergely Éva

adjunktus, Ph.D

Szoba: Fényház – földszint 12. szoba

Telefon: (52) 508-444/88110

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

·        Emberi erőforrás menedzsment,
·        Teljesítménymenedzsment funkcionalitása,
·        Karriermenedzsment, tehetség- és tudásmenedzsment. Mindezeken belül egy külön kutatási irány, a női karrier alakulásának feltérképezése.
·        Szociálpszichológiai és szervezetpszichológiai vizsgálatoka mentálhigiéné főbb területeivel kapcsolatban.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Mentálhigiéné,
 • Alkalmazott pszichológia,
 • Emberi erőforrás menedzsment,
 • A tehetségfejlesztés pszichológiája,
 • Szociálpszichológia,
 • Munkakörtervezés, munkakör kialakítás,

Dr. Kiss Zsuzsanna

adjunktus, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet 110. szoba

Telefon: (52) 508-444/88122

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

·        Felsőfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztathatósága Magyarországon. (Ezen belül részletesebben foglalkozva a horizontális kongruenciával, a diszciplináris és regionális különbségekkel.)

Főbb oktatott tárgyai:

·  Szervezeti magatartás II. – tárgyfelelős: Barizsné dr. Hadházi Edit,
(közreműködő oktató: gyakorlat)
·      Emberi erőforrás menedzsment szeminárium tárgyfelelős: Dr. Dajnoki Krisztina,(közreműködő oktató: gyakorlat)
·        Kommunikáció szeminárium tárgyfelelős: Dr. Juhász Csilla), 
(közreműködő oktató: gyakorlat)
·        Munkaerő-piaci ismeretek tárgyfelelős: Dr. Dajnoki Krisztina,
(közreműködő oktató: előadás)
·        Kutatásmódszertantárgyfelelős: Dr. Kun András,
(közreműködő oktató: előadás, gyakorlat)
·        Tanulószervezetek, szervezeti tanulás tárgyfelelős: Dr. Kun András,
(közreműködő oktató: előadás, gyakorlat)
·  Szervezeti magatartás I. szeminárium tárgyfelelős: Dr. Ujhelyi Mária
(közreműködő oktató: gyakorlat)
·        Emberi erőforrás menedzsment - tárgyfelelős: Dr. Dajnoki Krisztina,
(közreműködő oktató: előadás, gyakorlat)
 

Dr. Kőmíves Péter Miklós

Ph.D hallgató

Szoba: Fényház – I. emelet 107. szoba; Kossuth Lajos II. Kollégium - alagsor 2A10.

Telefon: (52) 508-444/88120

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Felsőoktatás - menedzsment,
 • Emberi erőforrás menedzsment,
 • Jogtudomány,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Emberi erőforrás menedzsment - tárgyfelelős: Dr. Dajnoki Krisztina,
(közreműködő oktató: előadás, gyakorlat)
 • Szervezeti magatartás – tárgyfelelős: Dr. Ujhelyi Mária,
(közreműködő oktató: előadás, gyakorlat)

Erdei Panni

Ph.D hallgató

Szoba: Fényház – I. emelet 107. szoba

Telefon: (52) 508-444/88120

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei: 
·        A munkahelyi elköteleződést befolyásoló tényezők, a Z-generáció munkahellyel kapcsolatos elvárásai.

Főbb oktatott tárgyai:

·        Emberi erőforrás menedzsment – tárgyfelelős: Dr. Dajnoki Krisztina
(közreműködő oktató: gyakorlat)
·        Tanulószervezetek – tárgyfelelős: Dr. Kun András
(közreműködő oktató: gyakorlat)

A Tanszék 2015-ben alakult az új intézményi struktúra részeként. Feladata olyan ismeretek nyújtása és készségek kialakítása, amely a felsorolt tárgyak ismeretanyagának megtanulása mellett a hallgatókban megerősíti a holisztikus szemléletet, képessé teszi őket arra, hogy a különböző diszciplínák ismeretanyagát integrálják. Ez alapja a stratégiai gondolkodásnak és a jó szervezeti működésnek/működésfejlesztésnek. Az oktatott tárgyaink: szociológia, kommunikáció, minőségmenedzsment, vállalkozás-innováció, innováció-módszertan, tudásmenedzsment. Kutatómunkánk kiterjed a civil szervezetek működésére, a szervezeti innovációra, működésfejlesztésre és a technológiai fejlődés kommunikációra gyakorolt hatásának a vizsgálatára. A tanszék nagy hangsúlyt fektet az üzleti és civil világgal/szektorral történő együttműködésre, így alapítói vagyunk két kihelyezett tanszéknek, a mi mentori támogatásunkkal jött létre és működik sikeresen a DEViK klub (Debreceni Egyetemisták Vállalkozásfejlesztő Innovatív Közössége). A tanszék adja a személyi és szakmai hátterét a Kelet-magyarországi Európai Kezdeményezések Alapítványnak. Ez a szervezet építette és adományozta a Debreceni Egyetemnek a Fényházat, ahol a tanszék ma is működik. A tanszékhez (jogelőd) köthető az országban egyedülálló, (egyetem által alapított) a Debreceni Egyetem Ipari Parkjának a megszületése és az a fejlesztő munka, amely alkalmassá tette a befektetők fogadására.

 

Munkatársaink:

 

Dr. habil. Gályász József

egyetemi docens, tanszékvezető, Ph.D

Szoba: Fényház – földszint 8. szoba

Telefon: (52) 508-362

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Szervezeti innováció,
 • Működésfejlesztés,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Minőségmenedzsment,
 • Vállalkozás-innováció,
 • Innováció-módszertan,

 

Dr. habil. Juhász Csilla

egyetemi docens, Ph.D

Szoba: Fényház – földszint 14. szoba

Telefon: (52) 508-367

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Kommunikációs hatásvizsgálatok,
 • Ösztönzésmenedzsment,
 • Teljesítménymenedzsment,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Kommunikációs alapismeretek,
 • Alkalmazott kommunikáció,
 • Üzleti kommunikáció,
 • Emberi erőforrás fejlesztés, teljesítményértékelés,
 • Tudásmenedzsment,

 

Dr. habil. Szabados György Norbert

adjunktus, Ph.D

Szoba: Fényház – földszint 11. szoba

Telefon: (52) 508-444/88115

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Civil szervezetek vezetési kérdései,
 • A vidék szociológiája,
 • Szervezeti döntések,
 • Szociálpolitikai kérdések,
 • Politológiai megközelítések-szakpolitikák,
 • Kutatás módszertani kérdések,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Döntéselmélet,
 • Szociológia,
 • Vidékszociológia,
 • Politológiai alapok,
 • Vezetési ismeretek-környezetszociológia,
 • Emberi erőforrás tanácsadó szakhoz kapcsolódó szakmai gyakorlati tárgyak,

 

Dr. Kotsis Ágnes

adjunktus, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet 110. szoba

Telefon: (52) 508-444/88124

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolata,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Minőségmenedzsment,
 • Quality Management,

Szabolcsi Sára

Ph.D hallgató

Szoba: Fényház - I. emelet, 107. szoba

Telefon: (52) 508-444/88120

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Vezetéstudomány,
 • Kommunikáció,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Kommunikációs alapismeretek.

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Vezetéstudományi Tanszéke az alapszakos tantárgyak közül a Menedzsment, a Szervezeti magatartás 1, a Szervezeti magatartás 2, a Munka és üzletvitel szervezés és az Etika a közszolgálatban; a mesterszakos tárgyak közül a Vezetés és szervezetelmélet, a Szervezetelmélet és szervezeti magatartás, a Változásmenedzsment, a Szervezeti kultúra elemzése és fejlesztése, a Szervezetfejlesztés elmélete modelljei és gyakorlata, a Vezetői kompetencia fejlesztés és az Üzleti etika tárgyak oktatásáért felelős. Ezen túlmenően néhány más intézeti tárgy oktatásába is bekapcsolódik, valamint koordinálja a TTK hallgatóinak tartott Általános gazdasági és menedzsment ismeretek tárgyat valamint a Biotechnológiai mesterképzési szak Biotechnológiai vállalkozási specializációját. A tanszék oktatói az Organizational Behaviour 1, Organizational Behaviour 2, Leadership, Change Management, Communication with Customers and Conflict Handling tárgyak oktatásával bekapcsolódnak az angol nyelvű képzésbe is. Főbb kutatási területek az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódnak: Vezetés- és szervezéstudomány, változásmenedzsment, szervezeti kultúra elemzése, üzleti etika. A tanszék közvetlen kapcsolatot tart fenn más hazai és határon túli egyetem társtanszékeivel.

Munkatársaink:

 

Név: Dr. Ujhelyi Mária

Beosztás: tanszékvezető, egyetemi docens, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet 103. szoba

Telefon: (52) 508-340

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: -

Főbb kutatási területei:

 • Szervezeti változások menedzselése,
 • Szervezetfejlesztés,
 • Szervezeti kultúra elemzése,
 • Vezetés,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Szervezeti magatartás,
 • Haladó szervezetelmélet és szervezeti magatartás,
 • Változásmenedzsment,
 • Szervezeti kultúra elemzése és fejlesztése,
 • Szervezetfejlesztés elmélete modelljei, gyakorlata,
 • Vezetői kompetenciafejlesztés,
 • Organizational Behaviour, Leadership,
 • Change Management,
 • Communication withCustomers,
 • Conflict Handling,

 

Név: Prof. Dr. Berde Csaba

Beosztás: egyetemi tanár, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet 107. szoba

Telefon: (52) 508-363

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: -

Főbb kutatási területei:

 • A menedzsment funkcionális vizsgálata,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Menedzsment,
 • Vezetés-és szervezetelmélet,
 • Vezetéselmélet és kutatás (Ph.D képzés),

Név: Barizsné Dr. Hadházi Edit

Beosztás: adjunktus, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet 111. szoba

Telefon: (52) 508-444/88127

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: -

Főbb kutatási területei:

 • Emberi erőforrás fejlesztés,
 • Vállalati képzés,
 • Etikus vezetés,
 • Hallgatók etikus magatartása,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Szervezeti magatartás I. és II.,
 • Haladó szervezetelmélet és szervezeti magatartás,
 • Emberi erőforrás menedzsment,
 • Üzleti etika,
 • Munka- és üzletvitel szervezés,
 • Business Ethics,

Név: Dr. Pierog Anita

Beosztás: adjunktus, Ph.D

Szoba: Fényház – I. emelet, 111. szoba

Telefon: (52) 508-444/88126

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: -

Főbb kutatási területei:

 • Civil szervezetek menedzselése,
 • Vezetőkkel szembeni elvárások vizsgálata (tulajdonság, kompetencia),
 • Vezetői feladatok vizsgálata különböző szervezeti típusokban,

Főbb oktatott tárgyai:

 • Menedzsment alapjai,
 • Menedzsment,
 • Szervezeti magatartás,
 • Kommunikáció,
 • Vezetés- és szervezetelmélet.

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.