Számviteli és Pénzügyi Intézet

A Számviteli és Pénzügyi Intézet feladata sokrétű. Alapvető küldetésünknek tekintjük naprakész számviteli és pénzügyi tudással rendelkező, a vállalati és az intézményi gyakorlatot is jól ismerő, folyamatos önképzésre képes szakemberek képzését. Az Intézet a Gazdaságtudományi Kar minden szakán ellátja a számvitellel, pénzügyekkel és adózással kapcsolatos oktatási feladatokat. Az Intézet jelenleg a Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési (szakvezető: Dr. Darabos Éva), a Pénzügy és számvitel alapképzési (szakvezető: Dr. Bács Zoltán) és a Számvitel mesterképzési (szakvezető: Dr. Bács Zoltán) szakokat gondozza. Az Intézet kiemelt feladatának tekinti a régió vállalataival, intézményeivel és szakmai szervezeteivel történő kapcsolattartást és együttműködést, ahol kiemelt partnereinek tekinti a National Instruments Hungary Kft.-t, a KITE ZRt.-t, Deloitte-ot, PVC-t, Lego Manufacturing Kft.-t. Kihelyezett tanszékünk a National Instruments Hungary Kft.-t. A Pénzügy és számvitel BA szak gyakorlati képzésében évente 80-100 gyakornok vesz részt, melyek közül csaknem 30% állásajánlatot is kap a képzőhelytől. A gyakorlati képzést a hallgatók 4,3 felett (1-5 skálán), a fogadóhelyek 4,5 felett (1-5 skálán) értékelik. A pénzügy és számvitel szakos hallgatók gyakorlati képzésében közreműködő stratégiai partnerek: OTP Bank Nyrt., K&H Bank Zrt., Oberbank AG, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, HBZ Kft, Debreceni Egyetem Kancellária, HUNÉP Zrt, AVE Ásványvíz Kft., és különböző könyvelő és könyvvizsgáló irodák..Az Intézet egyre szélesebb körű publikációs tevékenységet nemzetközi és hazai tudományos és szakmai folyóiratokban. emellett törekszik a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztésére is.

Intézetigazgató: Dr. Bács Zoltán, egyetemi docens, intézetigazgató

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézeti adminisztrátor: Józsa Beáta

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 518-680, 68006

 

A Számviteli Tanszék az egyetem különböző felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterszakjai számvitelre építő tantárgyainak oktatását látja el. A Tanszék fontosabb tárgyai BSc szinten: Pénzügyi számvitel, Éves beszámoló összeállítása, Számviteli esettanulmányok, Számítógépes könyvvezetés, Államháztartási számvitel, Ellenőrzés és könyvvizsgálat. A Tanszék ellátja a Számvitel mesterszak gondozását is, ahol a legfontosabb tárgyak a következők: Rendszerszemléletű számvitel, Konszolidáció összeállítása és elemzése, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS), Haladó vezetői számvitel, Államháztartási számvitel mesterfokon, Pénzügyi instrumentumok és számvitelük, A könyvvizsgálat rendszere, Az SAP rendszer alkalmazása. Az oktatásba számítógépes foglalkozások (számítógépes könyvelés, SAP, pénzügyi és számviteli informatika) és külső, gyakorlati szakemberek, előadók segítségével vállalati gyakorlati példák is beépítésre kerültek. A tanszék részt vesz a PhD hallgatók képzésében és témavezetésében is. A Tanszék kutatási tevékenysége is alapvetően a számvitel különböző területeihez kapcsolódik, melynek eredményei az oktatásba is beépítésre kerülnek. Kutatási tevékenységünkben fontos szerepet kapnak a nemzetközi számviteli rendszerek módszertana és a sportszámvitel különböző vetületei is. A Tanszék folyamatosan fejleszti regionális, országos és nemzetközi oktatási, szakmai kapcsolatait is. Hallgatóink folyamatosan vesznek részt számviteli versenyeken, országos megmérettetéseken.

Munkatársaink:

 

Dékán Tamásné dr. Orbán Ildikó

egyetemi docens, tanszékvezető

Szoba: Magház I. em. 118.

Telefon: (52) 512-900, 88560

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazásának kérdései
 • Vállalkozások jövedelemszámításának módszertani kérdései

Főbb oktatott tárgyai:

 • Pénzügyi számvitel I-II
 • Éves beszámoló összeállítása
 • Számvitel vezetőknek
 • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)

 

Dr. Bács Zoltán

egyetemi docens

Szoba: Magház I. em. 112.

Telefon: (52) 512-900, 68001

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A felsőoktatási intézmények számviteli rendszere és a feladatalapú finanszírozás összefüggései
 • Labdajátékokhoz kapcsolódó sportvállalkozások játékos igazolási stratégiájának vizsgálata, eredményességének gazdasági elemzése, különös tekintettel a labdarúgásra
 • Sportszámvitel
 • Kontrolling rendszerek a sportszervezeteknél
 • Államháztartási kontrolling
 • Vállalkozásfinanszírozási kérdések

Főbb oktatott tárgyai:

 • Számvitel I.
 • Számvitel II.
 • Vezetői számvitel és kontrolling

 

Prof. Dr. Kozma András

professzor emeritus

Szoba: Magház I. em. 115.

Telefon: (52) 512-900, 88563

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Költség és jövedelemszámítás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Rendszerszemléletű számvitel
 • Konszolidáció

 

Dr. Herczeg Adrienn

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 116.

Telefon: (52) 512-900, 88562

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Egészség-gazdaságtani elemzések, klinikai vizsgálatok mentén végzett gazdasági értékelés.
 • Gazdasági társaságok tőkeszerkezetének, pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetének és adózási gyakorlatának vizsgálata.

Főbb oktatott tárgyai:

 • számvitel
 • vállalati pénzügyek
 • adózási ismeretek
 • számítógépes könyvvezetés

 

Dr. Kotormán Annamária

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 108.

Telefon: (52) 512-900, 88567

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Mezőgazdasági vállalkozások felszámolása és fizetésképtelensége

Főbb oktatott tárgyai

 • Államháztartási ismeretek és számvitel
 • Pénzügyi számvitel

 

Dr. Rózsa Attila

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 115.

Telefon: (52) 512-900, 88563

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A devizás ügyletek árfolyamkockázatát csökkentő lehetőségek a vállalkozásoknál.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Könyvvizsgálat
 • Számviteli esettanulmányok
 • Vállalkozások költségvetési kapcsolatai

 

Dr. Tóth Kornél

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 103.

Telefon: (52) 512-900, 88244

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • származékos ügyletek
 • egyéb pénzügyi instrumentumok elszámolása és kapcsolata a banki kockázatokkal
 • számviteli keretelvek
 • valós értékelés
 • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Főbb oktatott tárgyai:

 • Számvitel I-II
 • Kontrolling
 • Adózási ismeretek
 • International Financial Accounting I-II
 • Management Control Systems

 

Kiss Ágota

PhD hallgató

Szoba: Magház fsz. 13.

Telefon: (52) 512-900, 88522

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Hazai és nemzetközi értékelési eljárások hatása a vállalatok eredményére

Főbb oktatott tárgyai:

 • Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása
 • Számvitel I.
 • Vezetői számvitel és controlling
 • Számvitel vezetőknek

 

Lábas István

PhD hallgató

Szoba: Magház fsz. 09.

Telefon: (52) 512-900, 88369

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • felsőoktatási controlling
 • államháztartási számvitel

Főbb oktatott tárgyai:

 • vállalkozói számvitel
 • államháztartási számvitel
 • pénzügy

 

Galicz Kata Judit

ügyvivő-szakértő

Szoba: Magház I. em. 111.

Telefon: (52) 518-680, 68006

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A gazdálkodás és a vidékfejlesztés finanszírozásának pénzügyi, számviteli kérdései
 • A takarmánytermesztés és az állattartás jövedelemszámításának módszertani kérdései a tejhasznú szarvasmarhatartó vállalkozásoknál

Főbb oktatott tárgyai:

 • Ellenőrzés és könyvvizsgálat
 • Államháztartási intézmények gazdálkodása
 • Számvitel

 

Szabóné Szőke Réka

PhD hallgató

Szoba: Magház fsz. 13.

Telefon: (52) 512-900, 88522

Email: szoke.reka @econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei:

 • Futballvállalkozások eredményességének gazdasági elemzése, különös tekintettel a játékosjogokra

Főbb oktatott tárgyai:

 • Számvitel alapjai
 • Számvitel vezetőknek
 • Gazdasági elemzés
 • Az excel gazdasági alkalmazása

A tanszék az Egyetem, illetve a Gazdaságtudományi Kar különböző felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterszakjai pénzügyi, pénzgazdálkodási, pénzügyi elemzési és tervezési, valamint adózási tantárgyainak az oktatását látja el. A tanszék fontosabb tárgyai: Pénzügytan, Vállalati pénzügyek, Vállalat- és vagyonértékelés, Adózási ismeretek, Pénzügyi elemzés, Haladó pénzügyek, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák. A Karon rendelkezésre álló számítógépes tantermek nyújtotta lehetőséget is kihasználva kurzusokat szervezünk az informatikának a pénzügyi elemzésben, tervezésben és modellezésben történő felhasználási lehetőségeiről is. A tanszék részt vesz a PhD hallgatók képzésében és témavezetésében is. A Tanszék kutatási tevékenysége is alapvetően a pénzügyek különböző területeihez kapcsolódik. Kutatási tevékenységünkben fontos szerepet kap a pénzügyi elemzés, a finanszírozási lehetőségek vizsgálata és a pénzügyi modellek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. A tanszék folyamatosan fejleszti kapcsolatát, együttműködését a régió vállalataival, intézményeivel. Fejlődnek kapcsolataink a külföldi oktatási intézményekkel is.

 

Munkatársaink:

 

Dr. Tarnóczi Tibor

egyetemi docens, tanszékvezető

Szoba: Magház I. em. 109.

Telefon: (52) 512-900, 68004

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vállalatok pénzügyi elemzése
 • vállalati teljesítmények összehasonlító elemzése
 • pénzügyi modellezés
 • pénzügyi kockázatok elemzése és mérése

Főbb oktatott tárgyai:

 • Beruházás és forgóeszközgazdálkodás pénzügyei
 • Haladó pénzügyek
 • Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák
 • Pénzügyi controlling
 • Teljesítménymérés és vállalatértékelés
 • Kockázatmenedzsment
 • Opcióértékelés
 • Vállalati vagyongazdálkodás és finanszírozás

 

Dr. Darabos Éva

egyetemi docens

Szoba: Magház I. em. 106.

Telefon: (52) 512-900, 88569

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Számviteli információs rendszerek.
 • Támogatások szerepe a vállalkozások tevékenységében.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Pénzügy
 • Számvitel
 • Pénzügyi instrumentumok számvitele

 

Dr. Becsky-Nagy Patrícia

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 108.

Telefon: (52) 512-900, 88567

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Kockázatitőke-finanszírozás, finanszírozási rés, spin-off vállalatok finanszírozása.
 • Nemzetközi számviteli sztenderdek, pénzügyi instrumentumok.
 • Értékteremtés, hozzáadott érték.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalati pénzügyek (magyar és angol nyelven)
 • Befektetési döntések
 • Vezetői számvitel
 • Számvitel

 

Dr. Rózsa Andrea

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 107.

Telefon: (52) 512-900, 88568

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Stratégiai és pénzügyi menedzsment
 • Beruházás értékelés
 • Reálopciók
 • Alkalmazott vállalati pénzügyek
 • Vállalatértékelés és teljesítménymérés

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalati pénzügyek
 • Vállalatértékelés
 • Pénzügyi instrumentumok értékelése
 • Haladó pénzügyek
 • Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák

 

Szabó Andrea

egyetemi tanársegéd

Szoba: Magház I. em. 104.

Telefon: (52) 512-900, 88027

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • nemzetközi közgazdaságtan (árfolyammodellek, idősorelemzés)

Főbb oktatott tárgyai:

 • Számítógépek alkalmazása a pénzügyi elemzésben
 • Vállalkozásfinanszírozás, korábban Vállalati pénzügyek

 

Fazekas Balázs

PhD hallgató

Szoba: Magház fsz.. 09.

Telefon: (52) 512-900, 88369

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • kockázatitőke-finanszírozás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Pénzügytan
 • Vállalati pénzügyek
 • Kockázatitőke-finanszírozás
 • Finance
 • Corporate Finance

 

Nagy Tünde Orsolya

tudományos segédmunkatárs

Szoba: Magház I. em. 116.

Telefon: (52) 512-900, 88562

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vállalati teljesítménymérés, vállalati versenyképesség

Főbb oktatott tárgyai:

 • Pénzügytan
 • Számvitel
 • A számvitel alapjai
 • Gazdaságtudományi ismeretek II.

 

Tálas Dorisz

PhD hallgató

Szoba: Magház fsz.. 09.

Telefon: (52) 512-900, 88369

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Tejfeldolgozó vállalkozások pénzügyi szempontú versenyképessége, hatékonysága

Főbb oktatott tárgyai:

 • Pénzügyi elemzés
 • Vállalati pénzügyek I
 • Vállalati pénzügyek II.

 

Boros Andrea

ügyvivő-szakértő

Szoba: Magház I. em. 111.

Telefon: (52) 518-680, 68006

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Állattenyésztő vállalkozások vezetői számviteli rendszerének kialakítása

Főbb oktatott tárgyai:

 • Számvitel
 • vezetői számvitel
 • elemzés
 • pénzügy
 • adózás
 • pénzügyi és számviteli informatika

 

A tanszék az Egyetem, illetve a Gazdaságtudományi Kar különböző felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterszakjai kontrolling, gazdasági elemzési és vezetői számviteli tantárgyainak az oktatását látja el. A tanszék fontosabb tárgyai: kontrolling, pénzügyi kimutatások elemzése, gazdasági elemzés, pénzügyi kontrolling, vezetői számvitel és kontrolling, teljesítménymérés és vállalatértékelés, SAP. A Karon rendelkezésre álló számítógépes tantermek nyújtotta lehetőséget is kihasználva kurzusokat szervezünk az informatikának a számvitelben, a kontrollingban és a pénzügyi elemzésben történő felhasználási lehetőségeiről is. A tanszék részt vesz a PhD hallgatók képzésében és témavezetésében is. A Tanszék kutatási tevékenysége alapvetően a controlling, a vezetői számvitel és a gazdasági elemzés területhez kapcsolódik. Kutatási tevékenységünkben fontos szerepet kap a controlling és a vállalatértékelés, illetve különböző vállalati modellek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. A tanszék folyamatosan fejleszti kapcsolatát, együttműködését a régió vállalataival, intézményeivel. Fejlődnek kapcsolataink a külföldi oktatási intézményekkel is.

Munkatársaink:

 

Dr. Fenyves Veronika

egyetemi docens, tanszékvezető

Szoba: Magház I. em. 117.

Telefon: (52) 512-900, 88561

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Pénzügyi teljesítmény mutatók szerepe a vezetői döntéshozatalban
 • Vállalati teljesítménymérés
 • Controlling módszertani lehetőségei és fejlesztések kis és középvállalkozásoknál

Főbb oktatott tárgyai:

 • Kontrolling
 • Pénzügyi kimutatások elemzése
 • Vezetői számvitel
 • Vállalatok pénzügyi teljesítményének mérése
 • Pénzügyi kontrolling

Kondorosi Ferencné dr.

egyetemi docens

Szoba: Magház I. em. 107.

Telefon: (52) 512-900, 88568

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Vezetői számvitel
 • controlling
 • pénzügyi controlling
 • Számviteli törvény alkalmazásának gyakorlati problémái
 • Minőségcontrolling
 • Vezetői számviteli információszolgáltatás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Társaságirányítási és stratégiai vezetői számvitel
 • Pénzügyi controlling

Dr. Kárpáti Tibor

adjunktus

Szoba: Magház I. em. 108.

Telefon: (52) 518-680, 68006

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Költségvetési intézmények működésének hatékonyabbá tétele SAP ERP rendszerrel

Főbb oktatott tárgyai:

 • A számvitel számítógépes támogatása
 • Az SAP rendszer alkalmazásának alapjai I.
 • Integrált információrendszerek a gyakorlatban 1.

 

Dr. Máté Domícián

egyetemi adjunktus

Szoba: Magház I. em. 103.

Telefon: (52) 512-900, 88244

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A munkatermelékenységet befolyásoló különböző (képzettségi, technológiai, intézményi stb.) tényezők vizsgálata ágazati megközelítésben ökonometriai módszerek segítségével.
 • A foglalkoztatást befolyásoló kvantitatív (iskolázottság, munkanélküliség stb.) és kvalitatív (munkahelyi elégedettség, egészség, biztonság stb.) tényezők vizsgálata nemzetközi összehasonlításban.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalati teljesítménymérés és vállalatértékelés
 • Integrált információs rendszerek a gyakorlatban I. II.
 • Döntéstámogatás a kontrollingban
 • Pénzügyek
 • SAP alapok
 • SAP I. II.
 • Számvitel számítógépes támogatása
 • Enterprise Resource Planning Systems
 • Finance, Financial Management
 • Application of Financial Management

Kiss Anita

egyetemi tanársegéd

Szoba: Magház I. em. 104.

Telefon: (52) 512-900, 88027

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vállalatértékelés, teljesítménymérés

Főbb oktatott tárgyai:

 • Kontrolling
 • Gazdasági elemzés
 • Vezetői számvitel
 • Pénzügyi számvitel

Tömöri Gergő

PhD hallgató

Szoba: Magház fsz. 12.

Telefon: (52) 512-900, 88109

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Ökonómiai elemzések az egészség-gazdaságtan területén

Főbb oktatott tárgyai:

 • Gazdasági elemzés
 • Döntéshozatal a controllingban
 • Számvitel
 • Pénzügyi elemzés

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.