Marketing és Kereskedelem Intézet

A Marketing és Kereskedelem Intézet a Gazdaságtudományi Kar egyik legfiatalabb szervezeti egysége, amely 2013. július 1-vel alakult meg. Az Intézet a Gazdaságtudományi Kar keretén belül, mint önálló oktatási és tudományos szervezeti egység működik. A Marketing és Kereskedelem Intézet küldetése olyan magas szintű oktatási, tudományos, szolgáltató és tehetséggondozó tevékenység ellátása, amely megfelel a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak. Kutatási tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük az oktatási tematikába, törekedve a kutatási és oktatási program minél szorosabb összekapcsolására. Az Intézet valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, és elhivatott abban, hogy magas szinten készítse fel a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati feladatokra.
Az Intézetünk Facebook oldala ide kattintva elérhető

Kutatási tevékenységünk

Intézetünk az oktatási feladatok ellátása mellett küldetésének tekinti a tudomány magas szintű művelését, a tudományos kutatást és a kutatóműhely-jelleg további erősítését. Kutatási tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük az oktatási tematikába, törekedve a kutatási és oktatási program minél szorosabb összekapcsolására.
A Marketing és Kereskedelem Intézet kutatási tevékenysége az agrár- és élelmiszeripari marketing széles körét ölelik fel. A szektorban tevékenykedő vállalkozások marketing lehetőségeinek elemzésétől kezdve egészen az élelmiszerfogyasztói magatartás alakulásáig számos területet fog át kutatási tevékenységünk.
A kutatási eredmények széles körű megismertetésének céljából az Intézet gondozza a Táplálkozásmarketing és a Tejgazdaság című szaklapokat, amelyben az Intézet, valamint a területtel foglalkozó társintézmények eredményei kerülnek megjelentetésre.
A kutatási tevékenység az akadémiai célú vizsgálatok mellett magában foglalja a gyakorlat számára végzett elemzéseket is. Ennek keretében állami szervezetek és vállalatok számára végez az Intézet felméréseket, készít stratégiai javaslatokat. Az Intézet kollégái termékfejlesztési projektekben, kommunikációs eredményesség mérésében, közösségi marketing tevékenységet megalapozó kutatásokban, valamint stratégiai javaslatok kidolgozásában vesznek részt.

Az Intézet főbb kutatási területei

• Fogyasztói értékek, életstílus és az élelmiszerfogyasztói magatartás közötti kapcsolatok vizsgálata.
• A funkcionális egészségvédő élelmiszerek fogyasztási szokásainak és trendjeinek vizsgálata.
• Az etnocentrikus fogyasztói magatartás kapcsolatának elemzése, a Hungarikum jellegű élelmiszerek piaci lehetőségeinek áttekintése.
• A közösségi agrármarketing lehetőségeinek elemzése, amelynek keretén belül a hazai előállítású élelmiszerekhez kapcsolódó, ágazati összefogásban megvalósuló marketing tevékenységre irányuló stratégiák kialakítása, és az ezekhez kapcsolódó fogyasztói kutatások.
• Az élelmiszer feldolgozásban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások marketing tevékenységének vizsgálata, a fejlesztési lehetőségek áttekintése. A terület részeként az élelmiszeripari innovációban rejlő lehetőségek, a fogyasztó orientált innováció területének vizsgálata.
• Fogyasztói magatartáskutatás az élelmiszerek, kiemelten a tejtermékek és húskészítmények piacán.
• A hazai élelmiszerágazat integrált marketingkommunikációjának vizsgálata, különös tekintettel az online marketing területére.
• Fenntartható fogyasztás vizsgálata. Etikus fogyasztás, etikus kereskedelmi kez-deményezések. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása - helyzete, okai, kommunikációja, megjelenési formái Magyarországon. Környezettudatosság megjelenése a vállalatok működésében. A felelős üzleti magatartás értékelése fogyasztói oldalról.
• Marketing az egészségügyben, pénzintézeti marketing, marketingetikai kérdések, újszerű marketing kommunikációs formák.
• Üzleti tervezés és kontrolling a kisvállalatoknál, menedzsment folyamatának elmélete és gyakorlata.
• A kis- és középvállalkozások piacorientációja, marketing tevékenysége; a márkaérték-menedzsment, és a fogyasztói magatartás egyes kérdéskörei.
• A jóléti államok krízise és reformja, a személyiség és a képességek szerepe az egyetemi sikerességben, az információs aszimmetria szerepe a felsőoktatási marketingben.
• Fenntartható fogyasztás, továbbá az ifjúságkutatás és a marketing lehetőségei ezen a területen az élelmiszeriparban.

Az Intézet által kiadott könyvek

• Szakály Zoltán — Szente Viktória: Agrártermékek közvetlen értékesítése, marketingje. Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 2012.
• Szakály Zoltán — Polereczki Zsolt: Marketing Activity of Hungarian SMEs working in the Food Industry: Focusing on the dairy and meat processing industries. Lambert Academic Publishing, 2012.
• Szakály Zoltán: Táplálkozásmarketing, Mezőgazda Kiadó, 2011.
• Szakály Zoltán — Pallóné Kisérdi Imola — Nábrádi András: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán. Kaposvári Egyetem GTK, 2010.

Konferenciák az MKI szervezésében

Az Intézet minden évben megszervezi a Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferenciát, ahol többek között dietetikusok, élelmiszermarketing szakemberek, orvosok és marketingkutatók tartanak színvonalas előadásokat. A témakör népszerűségét jelzi, hogy 2011-ben kiadásra került a Táplálkozásmarketing szakkönyv, amely elnyerte a Magyar Táplálkozástudományi Társaság nívódíját. A konferencia hallgatóságában minden évben képviseltetik magukat, az egyetemek kutatói és oktatói mellett, a vállalatok, a minisztériumok, az orvosok, a dietetikusok, a terméktanácsok és a közvetítő szervezetek, valamint a szakmai sajtó képviselői.
A konferencia honlapja: http://taplalkozasmarketing.hu/

Élelmiszer Marketing Klub

2014 tavaszán a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán egy marketing óra keretében tartott gyakorlat hallgatói arra jutottak, hogy érdemes lenne a tanóra keretein kívül is foglalkozni az élelmiszeripari marketing témakörével. Ez a hallgatói csapat lett az alapja az Élelmiszer Marketing Klubnak. A klub célja, hogy gyakorlati szakemberek bevonásával az élelmiszeripari cégek marketing tevékenységének aktualitásait közelebb vigye a hallgatókhoz. A klub működése a hallgatók oktatási időszakához illeszkedve működik, jellemzően havonta, másfél havonta egy-egy előadással.
A kezdeményezés lényege, hogy a Klub teljesen a hallgatók elvárásaihoz igyekszik alkalmazkodni. Az Élelmiszer Marketing Klub alapját jelentő hallgatói csapat állítja össze az előadások témaköreit, ők döntik el, hogy melyek lennének azok a témakörök, amelyek számukra a leginkább érdekesek lehetnek. Vázolt elképzelések alapján a GTK Marketing és Kereskedelem Intézetének kollégái segítenek a konkrét téma, és az ahhoz illeszkedő, elismert szakember kiválasztásában. A Klub előadásai elsősorban a GTK hallgatóit célozzák, de az elmúlt időszakban egyre több, más karokról érkező hallgató is részt vett a rendezvényeken
Az Élelmiszer Marketing Klub Facebook oldala ide kattintva elérhető

Vállalati partnereink

• Fornetti
• Gyulahús Kft.
• Havita-Tész Szövetkezet
• Kométa
• Univer
• MasterGood

A Marketing és Kereskedelem Intézet vezetője:

Prof. Dr. Szakály Zoltán
egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
Szoba: TVK 118.
Telefon: (52) 526-961
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• felelős marketing
• innováció és marketing
• közösségi agrármarketing
• élelmiszerfogyasztói magatartás
• táplálkozásmarketing
• funkcionális élelmiszerek marketingje

Főbb oktatott tárgyai:
• Marketing alapjai
• Marketing menedzsment
• Élelmiszergazdasági marketing

Intézeti adminisztrátor: Szarvasné Kádár Renáta
Szoba: TVK 118.
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: (52) 526-964

Munkatársaink:

Prof. Dr. Lehota József
egyetemi tanár
Szoba: TVK 113.
Telefon: (52) 526-929
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• az élelmiszerfogyasztói magatartás, különös tekintettel az észlelt fogyasztói kockázatokra, az élelmiszergazdasági vállalatok szervezeti piaci magatartása, valamint a fenntarthatósági élelmiszergazdasági marketing

Főbb oktatott tárgyai:
• Marketing menedzsment

Dr. Polereczki Zsolt
adjunktus
Szoba: TVK 112.
Telefon: (52) 526-927
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• a hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketingtevékenységének, piacorientációjának valamint innovációs tevékenységének vizsgálata, az élelmiszerfogyasztói magatartás trendek elemzése

Főbb oktatott tárgyai:
• Marketingtervezés és – elemzés
• Marketing

Dr. Csapóné Dr. Riskó Tünde
adjunktus
Szoba: TVK 117.
Telefon: (52) 526-962
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• (felső) oktatás - munkaerőpiac kapcsolata
• tudatos/ felelős/ fenntartható fogyasztás
• vállalatok társadalmi felelősségvállalása
• külkereskedelem

Főbb oktatott tárgyai:
• Nemzetközi üzleti kapcsolatok
• Külkereskedelmi technika
• A CSR alapjai
• Kereskedelem etikája
• CSR a gyakorlatban
• Business Etiquette and Protocol

Dr. Hernádi László
adjunktus
Szoba: TVK 114.
Telefon: (52) 526-967
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• üzleti tervezés és kontrolling a kisvállalatoknál
• menedzsment folyamatának elmélete és gyakorlata
• marketing stratégia

Főbb oktatott tárgyai:
• Árpolitika a marketingben
• Kereskedelmi áruismeret
• Kereskedelemtan és tőzsdeismeretek
• Kis- és közepes vállalkozások menedzsmentje

Dr. Kontor Enikő
adjunktus
Szoba: TVK 116.
Telefon: (52) 526-963
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• a kis- és középvál¬lalkozások piacorientációja, marketing tevékenysége
• a márkaérték-menedzsment, és a fogyasztói magatartás egyes kérdéskörei
• egészségügyi marketing, élelmiszermarketing

Főbb oktatott tárgyai:
• Fogyasztói magatartás
• Marketing
• Marketing menedzsment

Dr. Kiss Marietta
adjunktus
Szoba: TVK 116.
Telefon: (52) 526-963
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• a jóléti államok krízise és reformja
• a személyiség és a képességek szerepe az egyetemi sikerességben
• az információs aszim¬metria szerepe a felsőoktatási marketingben
• az organikus címke szerepe a fogyasztói magatartásban

Főbb oktatott tárgyai:
• Szolgáltatásmarketing
• Település és térségmarketing
• Marketing
• Haladó nemzetközi marketing
• Nemzetközi marketing
• Marketing menedzsment

Dr. Soós Mihály
adjunktus
Szoba: TVK 113.
Telefon: (52) 526-929
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a testtömeg-menedzselés összefüggéseinek vizsgálata.

Főbb oktatott tárgyai:
• Marketingkutatás
• Marketingkommunikáció
• Marketing alapjai
• Termék- és márkamenedzsment

Nábrádi Zsófia Ildikó
ügyvivő-szakértő
Szoba: TVK 117.
Telefon: (52) 526-962
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• marketing és pszichológia

Főbb oktatott tárgyai:
• Autogén tréning
• Marketing alapjai szeminárium

Fehér András
ügyvivő-szakértő
Szoba: TVK 115.
Telefon: (52) 526-936
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• az online marketing megítélése és lehetőségei a hazai élelmiszergazdaságban, különös tekintettel a tej - és hússzektorra.

Főbb oktatott tárgyai
• Online marketing
• Marketing menedzsment szeminárium
• Marketing alapjai

Bakosné Kiss Virág
ügyvivő-szakértő
Szoba: TVK 114.
Telefon: (52) 526-967
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• tudatos fogyasztás (egészségtudatosság, környezettudatosság), továbbá az ifjúságkutatások és a marketing összekapcsolásának lehetőségei az élelmiszer fogyasztói magatartásban

Főbb oktatott tárgyai:
• Marketing alapjai
• Marketingtervezés és – elemzés szemináriumok

Szűcs Imre
PhD hallgató
Szoba: TVK 115.
Telefon: (52) 526-967
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:
• a közösségi marketing alapú rövid ellátási láncok

Főbb oktatott tárgyai:
• Marketing alapjai szemináriumok

Dr. Pappné Bata Ágnes
PhD hallgató
Szoba: TVK 113.
Telefon: (52) 526-929
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Muqaddas Muhammad Fahid
PhD hallgató
Szoba: Fényház 105.
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.