Közgazdaságtan Intézet

Az Intézet oktatási tevékenységének súlypontját a közgazdaságtani alapozó tárgyak (bevezetés a közgazdaságtanba, mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi közgazdaságtan) és az ezeken alapuló elméleti szaktárgyak oktatása képezi. Ezeket a tárgyakat minden gazdaságtudományi alapszakon oktatjuk a Karon. Az összes mesterszakon oktat az Intézet legalább egy haladó szintű közgazdaságtani alaptárgyat, továbbá elméleti szaktárgyakat. Az angol nyelvű képzésekben (Business Administration and Management alapszak, International Economy and Business és MBA mesterszakok) ugyanezeket a tárgyakat angol nyelven oktatjuk. Az Intézet nagyon jelentős oktatási tevékenységet végez az Egyetem öt másik karán is átoktatás keretében.

Intézetünk a gazdálkodási és menedzsment, valamint a Business Administration and Management alapszakok irányításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat is ellátja. A mesterszakok között az MBA magyar és angol nyelvű képzés szakvezető intézete vagyunk.

Oktatási tevékenységünkben nagy hangsúlyt helyezünk az oktatás magas színvonalának biztosítására. Célunk, hogy hallgatóink számára nemzetközileg csereszabatos, versenyképes tudást nyújtsunk. Ennek érdekében lehetőség szerint a sztenderd közgazdaságtani tananyagokat tartalmazó nemzetközi tankönyveket használjuk. Módszertani alapelvünk az, hogy fejlesszük a hallgatók közgazdaságtani gondolkodásmódját, problémamegoldó és elemző képességeit.

A tudományos kutatási tevékenység az oktatás mellett az intézet másik fő tevékenységi területe. Az intézet oktatói jelentős tudományos tevékenységet mutatnak fel, amely komoly elismerést vált ki akadémiai körökben. Kutatóink képesek megjelenni szakterületük legrangosabb nemzetközi fórumain, munkakapcsolatban állnak vezető hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal, valamint rangos tudományos kitüntetéseket szereztek.

Az Intézetben három intézeti tanszék működik:

 • Mikro- és makroökonómia tanszék
 • Közpolitikai elemzés tanszék
 • Környezetgazdaságtan tanszék

Intézetigazgató: prof. Dr. Kapás Judit, egyetemi tanár

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézeti adminisztrátor: Zemán Marianna

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 526-948

Szoba: TVK. 134.

Munkatársaink:

Dr. Kapás Judit

egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető (Mikro- és makroökonómia tanszék)

Szoba: TVK 141.

Telefon: (52) 526-965

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: http://web.unideb.hu/jkapas/

Főbb kutatási területei:

 • intézményi közgazdaságtan

-          a technológiai és az intézményi fejlődés kölcsönhatásai

-          az intézmények szerepe a gazdasági fejlődésben

-          vállalatelmélet

-          piaci folyamatok elmélete, vállalkozáselmélet

Főbb oktatott tárgyai:

 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • Mikroökonómia
 • Szabályozásgazdaságtan
 • Nemzetközi közgazdaságtan
 • Haladó mikroökonómia
 • Szervezetek közgazdaságtana
 • Vezetői közgazdaságtan
 • Introduction to Economics
 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • International Economics
 • Proseminar
 • Reading and Writing in Economics and Business
 • Advanced Microeconomics
 • Managerial Economics
 • Economic Institutions in World Economy

Dr. Czeglédi Pál

egyetemi docens, tanszékvezető (Közpolitikai elemzés tanszék)

Szoba: TVK 140.

Telefon: (52) 526-954

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • intézményi közgazdaságtan

-          a gazdasági fejlődés intézményi meghatározói

-          az intézmények és a gazdasági fejlődés kölcsönhatásai

 • modern osztrák közgazdaságtan

-          a gazdasági szabadság következményei

Főbb oktatott tárgyai:

 • Makroökonómia
 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • A közgazdaságtan alapjai
 • Measuring economic performance across countries
 • International political economy
 • Haladó mikroökonómia (levelező képzésen)
 • Haladó makroökonómia
 • Gazdaságpolitika (mesterszakon és alapszakon)
 • Nemzetközi gazdaságpolitikák
 • International economic policy
 • Economic policy
 • Advanced macroeconomics
 • Nemzetközi közgazdaságtan

Dr. Kuti István

egyetemi docens, tanszékvezető (Környezetgazdaságtan tanszék)

Szoba: D. épület 102.

Telefon: (52) 508-444/88032

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • mérési problémák az ökológiai gazdaságtanban
 • társadalmi metabolizmus
 • anyagáram-elemzés

Főbb oktatott tárgyai:

 • Környezetgazdaságtan
 • Környezetpolitika
 • Environmental Economics

Dr. Balogh Tamás László

egyetemi tanársegéd (Mikro- és makroökonómia tanszék)

Szoba: D. épület 207.

Telefon: (52) 508-444/88332

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • a játékelmélet közgazdasági alkalmazásai

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vezetői közgazdaságtan
 • Üzleti közgazdaságtan
 • Makroökonómia
 • Bevezetés az ökonometriába
 • Döntéselmélet és –módszertan
 • Bevezetés a közgazdasági játékelméletbe
 • Decision Theory And Methodology

Bauerné Dr. Gáthy Andrea

egyetemi adjunktus (Környezetgazdaságtan tanszék)

Szoba: D épület 104.

Telefon: (52) 508-444/88039

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák
 • környezetpolitika
 • társadalmi metabolizmus

Bényei Zsuzsanna

egyetemi tanársegéd (Mikro- és makroökonómia tanszék)

Szoba: TVK 129.

Telefon: (52) 526-947

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • az intézmények és a működőtőke-áramlás kapcsolata

Főbb oktatott tárgyai:

 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • Mikroökonómia
 • Makroökonómia
 • Haladó mikroökonómia
 • Vezetői közgazdaságtan
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Nemzetközi pénzügyi ismeretek
 • Globalizációs folyamatok

Dr. Dombi Mihály

egyetemi adjunktus (Környezetgazdaságtan tanszék)

Szoba: D. épület 105.

Telefon: (52) 508-444/88024

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • ökológiai gazdaságtan

Főbb oktatott tárgyai:

 • Környezetgazdaságtan (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc)
 • Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc)
 • Mikroökonómia (sportszervező BA)
 • Makroökonómia (sportszervező BA)
 • Közgazdaságtan (DE MÉK)

Elek Nóra Ilona

egyetemi tanársegéd (Közpolitikai elemzés tanszék)

Szoba: TVK 129.

Telefon: (52) 526-947

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • kollektív cselekvés, érdekcsoportok, szakszervezet

Főbb oktatott tárgyai:

 • Makroökonómia
 • Közgazdaságtan
 • Közgazdaságtan alapjai
 • Közösségi pénzügyek
 • Mikroökonómia
 • Nemzetközi közgazdaságtan
 • Közösségi gazdaságtan

Futó Judit Edit

egyetemi tanársegéd (Mikro- és makroökonómia tanszék)

Szoba: TVK 129.

Telefon: (52) 526-945

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • kockázati tőke, JEREMIE program
 • vállalkozások alternatív finanszírozása

Főbb oktatott tárgyai:

 • Közgazdaságtan alapjai
 • Közgazdaságtan szeminárium
 • Mikroökonómia szeminárium
 • Makroökonómia szeminárium

Dr. Karcagi-Kováts Andrea

egyetemi adjunktus (Környezetgazdaságtan tanszék)

Szoba: D. épület 103.

Telefon: (52) 508-444/88034

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • társadalmi metabolizmus
 • gazdasági válság környezeti ajándékhatásai az MFA mutatók tükrében
 • a fogyasztás vizsgálata – a material flow és material stock mutatók kapcsolatai

Főbb oktatott tárgyai:

 • Környezetgazdaságtan
 • Környezet és fejlődés szeminárium
 • Mikroökonómia
 • Makroökonómia
 • Társadalmi és gazdasági előrejelzés

Dr. Kovács István

egyetemi adjunktus (Mikro- és makroökonómia tanszék)

Szoba: TVK 128.

Telefon: (52) 526-942

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • szabványok gazdaságtana
 • tranzakciós költségek elmélete
 • hálózatos iparágak
 • iparági szerkezetek

Főbb oktatott tárgyai:

 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • Haladó mikroökonómia
 • Makroökonómia
 • Szabályozásgazdaságtan
 • Vezetői közgazdaságtan
 • Üzleti közgazdaságtan
 • Mikroökonómia
 • Nemzetközi közgazdaságtan
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Nemzetközi pénzügyi ismerete
 • Proseminar
 • Managerial Economics
 • International Finance
 • Introduction to Economics
 • Macroeconomics

Nádasi Levente

egyetemi tanársegéd (Közpolitikai elemzés tanszék)

Szoba: D. épület 207.

Telefon: (52) 508-444/88332

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • állami újraelosztás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Közgazdaságtan
 • Közgazdaságtan alapjai
 • Bevezetés a közgazdaságtanba
 • Mikroökonómia
 • Makroökonómia
 • Nemzetközi közgazdaságtan
 • Gazdaságpolitikák nemzetközi összehasonlító elemzése
 • Haladó makroökonómia

Vona Máté

egyetemi tanársegéd (Mikro- és makroökonómia tanszék)

Szoba: TVK 131.

Telefon: (52) 526-945

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • tudásgazdaságtan, információgazdaságtan

Főbb oktatott tárgyai:

 • Közgazdaságtan alapjai
 • Makroökonómia
 • Tudásmenedzsment
 • Knowledge Management
 • Oktatás-gazdaságtan
 • Economics of Education
 • Mikroökonómia
 • E-menedzsment
 • E-economy
 • Hétköznapok közgazdaságtana

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.