Gazdálkodástudományi Intézet

A Gazdálkodástudományi Intézet jogelődje az 1955/56-os tanévben Debrecenben létrehozott Üzemtani Tanszék. A három fővel megalakult szervezeti egység létszáma az oktatott tárgyak bővülésével folyamatosan növekedett. A mezőgazdasági számvitel, a statisztika, majd később az operációkutatás, számítástechnika mg. alkalmazása, marketing stb. tantárgyak bevezetésével, továbbá a hallgatói létszám gyarapodása következtében a ’80-as évek elejére az Agrártudományi Egyetem legnagyobb szervezeti egységévé alakult. A 90-es évek kezdetén a tanszék munkatársai hozták létre a jelenlegi doktori iskola jogelődjét, számos szak létesítésében vettek részt, kiemelkedő eredményeket értek el a tehetséggondozásban. Az elmúlt 60 év során a korábbi Üzemtani tanszékből 7 önálló szervezeti egység vált ki és kezdte el önálló fejlődését.

Sokszoros átalakulást követően 2014. augusztus elsejével alakult a GTK szervezeti egységeként a Gazdálkodástudományi Intézet, melyhez három tanszék tartozik: a Vállalatgazdaságtani-, a Vállalkozásfejlesztési-, valamint az Üzemtani és Üzleti tervezés tanszék.

Az Intézet a következő szakokat gondozza: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszak (szakvezető: Dr. Nábrádi András), Gazdasági agrármérnök MSc mesterszak (szakvezető: Dr. Szűcs István), Vállalkozásfejlesztés MSc mesterszak (szakvezető: Dr. Nábrádi András), Vállalatirányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szak, szakközgazdász, illetve szakreferens képzés (szakvezető: Dr. Nábrádi András). Az Intézet munkatársai közül Dr. Bai Attila, Dr. Nemessályi Zsolt és Dr. Nábrádi András törzstagjai az Ihrig Károly Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori iskolának, vezető oktatói pedig tudományos vezetői tevékenységet látnak el.

Az intézet számos, a vállalkozási szféra neves szereplőivel alakított ki és hozott létre ún. kihelyezett tanszéket: Gazdasági-szakkommunikációs, (Szaktudás Kiadó Ház ZRt., Budapest), Élelmiszergazdasági Integrációs (Master Good Cégcsoport, Kisvárda), Marketing és Kereskedelmi, (Discimus Üzleti Akadémia, Debrecen), Üzemtani Gyakorlati, (Agrárgazdaság Kft, Debrecen), Regionális Területfejlesztési, (Bold Agro Kft., Derecske), Vállalkozásfejlesztési és Innováció-menedzsment (XID-XANGA Investment & Development Group. Debrecen). Az intézet munkatársai gondozzák az APSTRACT tudományos folyóiratot, szervezik a kétévente megrendezésre kerülő AVA-AGRIMBA Kongresszust. (Aspects and Vision of Applied economics and Informatics)

 

Intézetigazgató: Prof. Hc. Prof Dr. Nábrádi András, egyetemi tanár

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézeti adminisztrátor: Földesi Orsolya

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 526 910, 86910

A Tanszék, a nagy elődök (Gönczi Iván, Kádár Béla, Vadász László, Tóth József, Pfau Ernő, Nemessályi Zsolt, Ertsey Imre) által alapított és nevükkel fémjelzett „Debreceni Üzemtani Iskola” hagyományait ápolja és annak szerves részeként éli mindennapjait. Tanszékünk munkatársaival részt vesz a legtöbb Karunkon oktatott alap és mesterszak oktatási feladatainak az ellátásában, mindamellett, hogy bekapcsolódik az Ihrig Károly Doktori Iskola munkájába, oktatási és témavezetői feladatok ellátásán keresztül. Az oktatási tevékenységünk két fő pillér mentén szerveződik. Az egyik az élelmiszergazdaságához, azon belül is főleg az agrárgazdasághoz kapcsolódik, míg a másik az általános vállalti projektmenedzsmenthez, valamint az üzleti és operatív tervezéshez. Oktatási célkitűzésünk, hogy a hallgatókat megismertessük a főbb növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok, valamint a főbb élelmiszer-termékpályák elsősorban mikro- és másodsorban makroszintű ökonómiai kérdéseivel. A hallgatók a tananyag elsajátítását követően megismerik az egyes ágazatok gazdasági és társadalmi helyzetét, illetve szerepét, megismerkednek a vonatkozó termékpályák szabályozási rendszerével és nem utolsósorban elsajátítják egy – a szóban forgó termékpályán tevékenykedő – vállalkozás üzleti, éves operatív és stratégiai tervezésének módszertanát. Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a gyakorlati képzést, amelynek keretében hallgatóink üzemi gyakorlatokon vesznek részt és számos alkalommal szervezünk részükre üzemlátogatásokat is. Mindennapi gyakorlat a Tanszéken, hogy az általunk oktatott tantárgyak szinte mindegyikéhez kapcsolódnak egyénileg vagy kisebb csoportokban elkészítendő önálló munkák (pl. üzleti terv, éves működési terv, támogatásokhoz kapcsolódó pályázat, ágazati tanulmányok, stb.), amelyeket számos esetben szóbeli prezentáció formájában is be kell mutatni. A Tanszéken oktatott legfontosabb tantárgyak: Üzemtan, Ágazati gazdaságtan, Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana; Mezőgazdasági vállalkozások tervezése, Üzleti tervezés, Projektmenedzsment, Mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Támogatási és szabályozási rendszerek alkalmazása; Kertészeti üzemgazdasági és jogi ismeretek. A tanszéki kollektíva által konzultált TDK dolgozatok rendszeresen megjelennek a kari és országos TDK konferenciákon és azok rendre kiemelkedő eredményt érnek el az országos szintű megmérettetésen is. A Tanszék kutatási profilját alapvetően az ágazat-, illetve termékpálya-centrikusság jellemzi. Ennek megfelelően kiemelten foglalkozunk hazai és európai szinten a következő ágazatokkal, illetve termékpályákkal: sertés ágazat, szarvasmarha ágazat és a tejtermékpálya; halászati ágazat; gabona ágazat; baromfi termékpálya; zöldség/gyümölcs termékpálya. Mindezeken túlmenően kiemelt K+F+I területek a továbbiakban a vidékfejlesztés ökonómiája, az agrár-környezetgazdálkodás és a mezőgazdasági vízgazdálkodás ökonómiai kérdései, valamint a sertéshús, hal és zöldség/gyümölcs termékpályák piaci aspektusai is. Minden egyes munkatársunk élő hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat működtet az agráriumban, folyamatosan készítenek az FM/NAK/MVH és számos szakmai érdekképviseleti szervezet felkérésére szakvéleményeket a különböző szabályozási területekhez kapcsolódóan.

 

Dr. Szűcs István

tanszékvezető egyetemi docens

Szoba:TVK 028

Telefon: (52) 526 912/86912

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Agrárökonómia: állattenyésztési ágazatok ágazati és üzemtani szintű kutatása (CBA, komplex beruházás elemzés)
 • Élelmiszermarketing
 • Mezőgazdasági vízgazdálkodás ökonómiai kérdései.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Projektmenedzsment (MSc/MA)
 • Mezőgazdasági vállalkozások tervezése (MSc)
 • Ágazati gazdaságtan (PhD)
 • Halászati ökonómia (MSc)

Dr. habil. Szőllősi László

adjunktus

Szoba: TVK 019

Telefon: (52) 526-917

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Agrárökonómia, azon belül az állattenyésztési ágazatok ágazati és üzemtani szintű kutatása, különös tekintettel a baromfiágazat ökonómiai kérdéseire

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzleti tervezés (BSc/BA)
 • Üzleti tervezés (MSc/MA)
 • Komplex vállalati tervezés (MSc/MA)
 • Mezőgazdasági vállalkozások tervezése (MSc/MA)

 

Dr. Apáti Ferenc

egyetemi docens

Szoba: TVK 017

Telefon: (52) 526 901

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A termelés, valamint a műszaki fejlesztések szervezési és üzemgazdasági vizsgálata a zöldség- és gyümölcstermesztési ágazatokban.
 • Jégeső-elhárítási és jégvédelmi technológiák alkalmazási lehetőségeinek és gazdaságosságának vizsgálata kertészeti vállalkozásokban.
 • Fagyvédelmi módszerek és technológiák alkalmazási lehetőségeinek és gazdaságosságának vizsgálata a gyümölcstermesztésben.
 • Kiemelt innovációs tevékenység: a jégvédelmi ágyú magyarországi gyümölcstermelő vállalkozásoknál történő alkalmazásának és tudományos vizsgálatának koordinálása
 • A területen megjelent publikációk száma: 213
 • Doktori értekezés témája: A magyar és a német almatermesztés összehasonlító gazdasági elemzése.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzemtan
 • Ágazati gazdaságtan
 • Kertészeti ökonómia
 • Kertészeti üzemgazdasági és jogi ismeretek
 • Mezőgazdasági tervezés
 • Vállalkozásfejlesztési és finanszírozási ismeretek
 • Támogatási és szabályozási rendszerek

Kovács Krisztián

egyetemi tanársegéd

Szoba: TVK. 15. szoba

Telefon: (52) 526-935

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: https://tudoster.idea.unideb.hu/tudomany/NGCDMC

Főbb kutatási területei:

 • szarvasmarha ágazat gazdasági hatékonyságának vizsgálata

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzemtan I.
 • Üzleti tervezés
 • Business Planning
 • Mezőgazdasági piacok gazdaságtana

Dr. Vida Viktória

adjunktus

Szoba: TVK. 040 szoba

Telefon: (52) 526-908

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • élelmiszeripari ágazat
 • agrár-környezetgazdálkodás
 • méretgazdaságosság a mezőgazdasági kis- és közép vállalkozásoknál

Főbb oktatott tárgyai:

 • üzleti tervezés
 • business planning

 

Kurmai Viktória

PhD hallgató

Szoba: TVK 016.

Telefon: (52) 526-904

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • zöldség-gyümölcs feldolgozóipari termékek termékpálya szemléletű gazdasági és piaci elemzése

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzemtan I-III.
 • Támogatási és szabályozási rendszerek
 • Ágazati gazdaságtan

 

Kicska Tibor

PhD hallgató

Szoba: TVK 016.

Telefon: (52) 526-904

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • hajtatott és szántóföldi zöldségtermesztés gazdasági és piaci elemzése

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzemtan I-III.
 • Támogatási és szabályozási rendszerek
 • Ágazati gazdaságtan

 

Molnár Szilvia

PhD hallgató

Szoba: TVK 016.

Telefon: (52) 526-904

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • lúdágazat versenyképessége

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzleti tervezés
 • Üzemtan I.

Ladányi Krisztina

PhD hallgató

Szoba: TVK 016.

Telefon: (52) 526-904

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • állati eredetű melléktermékek gazdasági kérdései

Főbb oktatott tárgyai:

 • Üzleti tervezés
 • Üzemtan I.

A vállalkozói ismeretek oktatása a Gazdálkodástudományi Karon, vállalkozói készségek fejlesztése a Debreceni Egyetemen magyar és angol nyelven. A tanszék munkája átfedi az alapszakok, mesterszakok, és posztgraduális szakok területét. 2010-től a tanszék legfőbb profilja a Team Academy finn tanulási modell eszközrendszerének alkalmazása. Az oktatásban végzett munka a tanszék kutatási profiljában is megjelenik. A fő kutatási terület az innovatív oktatási, tanulási módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata az üzleti felsőoktatásban. A Vállalkozásfejlesztési Tanszék aktívan együttműködik a helyi vállalkozásokkal, érdekképviseleti szervekkel, Debrecen megyei jogú városával, vállalkozás- és gazdaságfejlesztő szervezetekkel.

Dr. Csapó Zsolt

egyetemi docens

Szoba: TVK 41 szoba

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: www.teamacademy.hu

Főbb kutatási területei:

 • külkereskedelmi tevékenység költségeinek modellezése különböző helyzetekben

Főbb oktatott tárgyai:

 • nemzetközi kereskedelempolitika
 • kereskedelmi ügyletek
 • fuvarozás és szállítmányozás

Dr. Popovics Péter

adjunktus

Szoba: TVK 41 szoba

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Agráripari vertikumok ökonometriai elemzése és ártranszmissziós vizsgálata különös tekintettel a tejvertikumra
 • Agráripari vertikumok jövedelem-termelése és megoszlása (tejvertikum)
 • A piaci szereplők magatartásának vizsgálata, koordinációs mechanizmusok
 • Szerződéses kapcsolatrendszer a tejvertikum egyes fázisai között
 • Élelmiszeripari vertikumok piaci szerkezetelemzése (koncentráltság, piaci erőfölény elemzése)

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vezetői Gazdaságtan
 • Vállalkozási Ismeretek
 • Szakemberré válás
 • Vállalkozások fejlődési lehetőségei
 • Introduction to Business
 • Business Economy

Katonáné Dr. Kovács Judit

adjunktus

Szoba: Főépület 119A

Telefon/mellék: +3652508444 / 88322

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: https://www.linkedin.com/in/judit-katonáné-kovács-75b66333

Főbb kutatási területei:

 • A humán és a társadalmi erőforrás szerepe a szervezetek, a helyi gazdaság fejlődésében, különös tekintettel a rendszerben gondolkodás, a vállalkozói és az együttműködési kultúra fejlesztésére
 • Tanuló szervezetek, teret adó tanulási modellek.
 • Science Café, Science Shop, részvételi akciókutatás.
 • Quadruple hélix modell.
 • Társadalmi innováció
 • Társadalmi vállalkozás.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Közösségfejlesztés
 • Vállalkozói készségek fejlesztése,
 • Társadalmi vállalkozás
 • Development of Entrepreneurial Mindset and Skills
 • Social enterprise
 • Integrated regional development
 • Coaching és teret adó tanulási eszközök alkalmazása a tárgyaknál

Dr. Gál Tímea

adjunktus

Szoba: 'A' épület 119/A

Telefon: +3652508322

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vállalkozásfejlesztés
 • vállalkozói készségek fejlesztése az oktatásban

Főbb oktatott tárgyai:

 • Személyes tanulási képességek fejlesztése
 • Vállalkozások alapítása
 • Vállalkozói készségek fejlesztése
 • Vállalkozási ismeretek

Árváné Dr. Ványi Georgina           

adjunktus

Szoba: A épület 119A

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Vállalkozói ismeretek oktatási módszerei a felsőoktatásban.
 • A coaching módszertan alkalmazásának lehetőségei az üzleti felsőoktatásban.
 • A vállalkozások generációváltással kapcsolatos kihívásai és az arra adható válaszok.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalkozói készségek fejlesztése
 • Személyes tanulási képességek fejlesztése és csapatépítés
 • Marketing alapismeretek
 • Vállalkozói ismeretek
 • Szakemberré válás
 • Vállalkozások alapítása
 • Vállalkozások gyakorlati működtetése
 • Beszéd és kommunikációs készségek fejlesztése multikulturális munkakörnyezetben
 • Vezetési és kommunikációs ismeretek

A tanszék – jogelődeit tekintve - 2016-ban lett 60-éves. Az oktatás profilja a politikai és rendszerváltozásokkal párhuzamosan változott, de a fő hangsúly megmaradt: az élelmiszergazdasági termelés hatékonyságának és jövedelmezőségének tárgyalása. A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszak, valamint a Vállalkozásfejlesztés MSc mesterszak alapítása és indítása a tanszéki kollektívához kapcsolódik. Alapítója az 1994-től 2001-ig működő a "Mezőgazdasági vállalkozások és a Vidékfejlesztés Ökonómiája" című doktori programnak, ahol közgazdasági PhD diplomát bocsátottak ki. Később a Doktori Iskolát a "Gazdálkodás- és szervezéstudományok" területén ismerték el és a tanszék fokozattal rendelkező oktatói teljes létszámban részt vesznek ennek munkájában. Az oktatásfejlesztés területén, csakúgy mint a nemzetközi pályázati tevékenységében élenjáró volt. Az elmúlt 15 évben 5 nagy nemzetközi, és számos hazai programnak (pl. Tempus, Phare, HEFOP, TAMOP,stb.) voltak vezetői, illetve tagjai. Munkatársai Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban is oktattak, oktatnak angol nyelven, tagjai, vezetői hazai és nemzetközi szervezeteknek. A tanszéken alakult ki az ún. "Debreceni Üzemtani Iskola" mely munkássága ismert és elismert Magyarországon és külföldön is. A tanszék kialakításában és fejlesztésében évtizedekre visszamenően kiemelkedő munkát végzett Dr. Gönczi Iván†, Dr. Kádár Béla†, Dr. Borsos János†, Dr. Vadász László, Dr. Tóth József, Dr. Pfau Ernő, Dr. Kozma András, Dr. Ertsey Imre és Dr. Nemessályi Zsolt professzorok. Az iskolateremtőknek kiváló tehetségük volt a gazdasági jelenségek törvényszerűségének felismerése, megfogalmazása és továbbadása iránt. Nevükkel fémjelződött közel 40 évig a tanszék kutató munkája is. A kutatás profilját "A műszaki fejlesztés ökonómiai hatásai a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodására", "Az exportképesség termelési és ökonómiai kérdései a kialakítandó családi üzemekben és nagygazdaságokban" című téma képezte a 60-70-es években. Ezt követően a számítógéppel támogatott vállalati tervezés témakörével foglalkoztak oktató kutató kollégáink. Számos - e tárgykörökön túl - a gyakorlat számára átadható megállapítások és kutatási eredmények születtek (gépesítés, műtrágyázás, melléktermékek hasznosítása, vetésszerkezet optimalizálása stb.). Jelenleg a főként a Doktori Iskola programjaikhoz kapcsolódóan az agrár-üzleti kérdésekkel, az ágazati ökonómiával, szervezéssel, kapcsolatos kutatások a jellemzőek. Munkatársaink részt vesznek a nemzeti- és nemzetközi kutatási programban is. Az eredmények minél szélesebb körű terjesztése érdekében a tanszék kollektívája könyvekben, folyóiratokban publikálja szakmai tevékenységét. Az elmúlt 15 évben megjelent szakkönyvek mellett (Családi farmgazdálkodás, A juhtenyésztés ökonómiája és szervezése, A sertéstenyésztés ökonómiája és szervezése, A termőföld-használat gazdasági kérdései, A dohány gazdaságtana, A biomassza felhasználása, A szarvasmarha ágazat gazdasági szervezési és piaci kérdései, stb.) a tanszék vezető oktatói szerkesztőként, társszerzőként részt vettek a Mezőgazdasági üzemtan I., illetve Mezőgazdasági üzemtan II. c. könyvek elkészítésében melyet az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság Kiadói Nívódíjban részesítette. Egy, a HEFOP kertében elnyert pályázattal több szakkönyvet is írtak kollégáink. Ezek közül kiemelhető a 2008-ban megjelent "Üzemtan I., illetve Üzemtan II. tankönyv, melyben a vállalatgazdasági tanszék szinte minden munkatársának megjelent az írása. A tudományos szakkönyvek sorában többek között kiemelhető a "Hatékonyság a mezőgazdaságban" c. szakkönyv, mely angol nyelven is megjelent. A tanszék évtizedek óta tudományos együttműködésben áll a Rostocki Egyetemmel, valamint a Szlovák Nemzeti Mezőgazdasági Egyetemmel. A legújabb kapcsolatok elsősorban Hollandiába, Írországba, Németországba, Franciaországba, Csehországba, és az USA-ba irányulnak. Oktatói közül számosan tagjai, vezetői hazai és nemzetközi tudományos bizottságoknak, szervezeteknek.

Oktatott tárgyaink: Vállalatgazdaságtan, Stratégiai menedzsment, Kis és középvállalkozások gazdaságtana, Vállalkozások alapítása, működése, Médiagazdaságtan, Projektmenedzsment, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozások alapítása, Alternatív gazdálkodás, Vállalat és területgazdaságtan, Termelés gazdaságtan, Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés, Ágazati szakigazgatás, Business administration, Introduction to business, Földügyi szakigazgatási ismeretek, Településfejlesztés, Sectoral economy, Strategic Management

Munkatársaink:

 

Prof. Hc. Prof Dr. Nábrádi András

Tanszékvezető

Szoba: TVK épület Fsz.28.

Telefon: (52) 526-911

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • agrárgazdaság és üzemszervezés
 • ágazati gazdaságtan és menedzsment.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalatgazdaságtan (FoSz, BA, MA, PhD képzésekben)
 • Stratégiai menedzsment
 • Vállalati stratégia (BSc, MSc, MA képzésekben)
 • Strategic managenet (MBA, MA angol nyelvű)
 • Innovation management (MSc, angol nyelvű)
 • Sectorial economy (MSc, angol nyelvű),

 

Dr. Bai Attila

egyetemi docens

Szoba: TVK 020

Telefon: (52) 526 900

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlapok:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1378

https://vm.mtmt.hu/www/index.php (Bai Attila)

Főbb kutatási területei:

 • a biomassza energetikai hasznosításának gazdasági értékelése

Főbb oktatott tárgyai:

 • Településfejlesztés
 • Termelés-menedzsment
 • Alternatív gazdálkodás
 • Biomassza-hasznosítás
 • Gazdálkodási és kereskedelmi ismeretek

 

Dr. Bittner Beáta

adjunktus

Szoba: TVK 015

Telefon: (52) 526 933

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • dohányvertikum ökonómiája

Főbb oktatott tárgyai:

 • Növénytermesztés ökonómiája
 • Vállalati gazdaságtan
 • Vállalati stratégia
 • A szolgáltató vállalkozás

 

Buzás Ferenc

tudományos munkatárs

Szoba: GTK 38

Telefon: (52) 526 923

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • agrár-élelmiszeripari termékpályák vizsgálata
 • vagyonértékelés

Főbb oktatott tárgyai:

 • vállalati gazdaságtan
 • ágazati gazdaságtan
 • élelmezési üzemek szervezése és gazdaságtana
 • innovációs menedzsment

Dr. Madai Hajnalka

adjunktus

Szoba: TVK014

Telefon: 86906

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • ágazati ökonómia
 • agrobizniszben érintett vállalkozások alapítása, működtetése, stratégiai és üzleti tervezése
 • mezőgazdasági szaktanácsadás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalati gazdaságtan
 • Ágazati ökonómia
 • Tervezés
 • Vállalkozások alapítása, működtetése
 • Stratégiai tervezés
 • Stratégiai menedzsment

Dr. Nagy Adrián Szilárd

egyetemi docens

Szoba: TVK032

Telefon: 86914

E-mail: nagy.adrian unideb.hu

Főbb kutatási területei:

 • vállalkozások gazdaságtana
 • családi gazdaságok alapítása, működése, utódlásának kérdései

Főbb oktatott tárgyai:

 • Médiagazdaságtan
 • Projektmenedzsment
 • Vállalkozásfejlesztési politika
 • Vállalati gazdaságtan
 • Stratégiai menedzsment

Dr. Posta László

egyetemi docens

Szoba: TVK 039.

Telefon: 86925

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • A földtulajdonlás és használat gazdasági kérdései
 • Földbérleti formák

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalati gazdaságtan
 • Üzemtan
 • Földügyi szakigazgatás
 • Ágazati szakigazgatás
 • Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Gabnai Zoltán

Ph.D. hallgató

Szoba: TVK 018.

Telefon: Közvetlen: (52) 3652526902, Központi: (52) 508444 (Mellék: 86902)

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • vállalatgazdaságtan
 • beruházás-gazdaságosság
 • megújuló energiaforrások
 • hulladék-gazdálkodás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Gazdaságtudományi ismeretek (gyakorlat)
 • Vállalatgazdaságtan (gyakorlat)

Tobak Júlia

Ph. D. hallgató

Szoba: TVK 018.

Telefon: Közvetlen: (52) 3652526902, Központi: (52) 508444 (Mellék: 86902)

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • családi vállalkozások sikertényezői

Főbb oktatott tárgyai:

 • vállalatgazdaságtan
 • gazdaságtudományi ismeretek

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.