Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet

Az Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet 2014. augusztusában alakult meg az Agrárközgazdasági Tanszék és a Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék közreműködésével. A szervezeti egység szerződéses kapcsolatban áll, és kihelyezett tanszéknek ad helyet az agrár-közgazdaságtan legnevesebb hazai kutatóintézetének. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) szakemberei rendszeres oktatói és előadói az egyetemnek. Az intézet valamennyi oktatója tevékenyen vesz részt az egyetemi oktatásban, kutatásokban, pályázatokban, valamint a magyar és angol nyelvű BSc, MSc és PhD hallgatók képzésében. A külföldi konferenciákon való részvételeikkel, kapcsolataikkal erősítik és szélesítik a maguk által választott kutatási tevékenységüket.

Intézetigazgató: Prof. Dr. Popp József

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 508-444, 88306

Intézeti adminisztrátor: Erdősné Varga Mónika

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (52) 508-444, 88104

Az Agrárközgazdasági Tanszék a korábbi Gazdaságelméleti Intézet Gazdaságpolitikai Tanszékének jogutódja. A tanszékvezetői – és egyben intézetigazgatói – posztot jelenleg Dr. Popp József professzor úr tölti be, aki a tisztségét Dr. Szabó Gábor professzor úrtól örökölte meg.

A Bolognai folyamat megindulásáig főként az Agrárgazdaságtan, Agrárpolitika és az EU-ismeretek c. tantárgyak oktatása volt a fő irányvonal. A BSc és MSc képzés kibontakozása után az oktatott tananyag differenciálódott, amely főként a tartalmi változásokat érintette. A tanszék jelenlegi oktatási köre témáját tekintve lefedi az agrár-közgazdaságtan fontosabb területeit az alapképzésben, míg a mesterképzés és a PhD képzés tananyagában már az élelmiszer-gazdaságtan, az ágazati gazdaságtan és a globális problémák kezelése (klímaváltozás, élelmezés- és élelmiszerbiztonság) is megjelenik. Ezek mellett a tanszék legújabb oktatási tevékenysége során bekapcsolódott a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) angol nyelvű képzésébe is (agriculture history, EU knowledge és economic sciences témakörökben).

A tanszék kutatási területe rendkívül sokrétű. Az ágazati gazdaságtan és az agrárökonómia mellett intenzív kutatás folyik energetika takarmányozás és ágazati témakörben is. A tanszék megőrizte egyben a múlt irányvonalait is és jelenleg is folynak az Európai Uniót és annak gazdaságát (kiemelten a Közös Agrárpolitikát) érintő kutatások. A kutatások eredményei megtalálhatóak neves nemzetközi és hazai tudományos lapokban. A tanszék munkatársai gyakori résztvevői az OTKA és TÁMOP pályázatoknak.

Munkatársaink:

 

Prof. Dr. Popp József

egyetemi tanár

Szoba: „A” épület földszint 35.

Telefon: (52) 508-444, 88306

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Nemzetközi agrárpolitikák és nemzetközi versenyképesség
 • Ágazati elemzés termékpálya szinten
 • Vidékfejlesztés
 • A nemzetközi agrárkereskedelem liberalizálásnak hatása az EU agrárpolitikájára
 • A fenntartható mezőgazdasági termelés és vidékfejlesztés értelmezése
 • Az agrártámogatások jövedelemtranszfer hatékonysága
 • A mezőgazdaság termelési és egyéb funkciói közötti kapcsolat elemzése
 • Élelmezés-, energia- és környezetbiztonság és azok összefüggései
 • Nemzetközi intézmények részére készített elemzések (OECD, WTO és EU)

Főbb oktatott tárgyai:

 • Agrárgazdaságtan és agrárpolitika
 • Élelmiszerlánc-gazdaságtan
 • EU agrár- és környezetpolitika
 • Az EU agrárszabályozása és intézményrendszere
 • Élelmiszeripar-gazdaságtana

Dr. Harangi-Rákos Mónika

adjunktus

Szoba: „A” épület földszint 30.

Telefon: (52) 508-444, 88044

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Ágazati elemzés termékpálya szinten
 • A mezőgazdaság termelési és egyéb funkciói közötti kapcsolat elemzése
 • Élelmezés-, energia- és környezetbiztonság és azok összefüggései

Főbb oktatott tárgyai:

 • Agrárgazdaságtan
 • Agrárgazdaságtan és agrárpolitika
 • Élelmiszeripar-gazdaságtana
 • EU agrár- és környezetpolitika
 • Gazdaságtudományi ismeretek I.
 • EU ismeretek a kertészetben

 

Antal Gabriella

ügyvivő-szakértő

Szoba: „A” épület földszint 32.

Telefon: (52) 508-444, 88161

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Biomassza – energetika
 • Növényi biomassza előállítás és hasznosítás
 • Évelő, lágyszárú biomassza növények szaporítóanyag előállításával kapcsolatos kutatások

Főbb oktatott tárgyai:

 • Agrárgazdaságtan

Szenderák János

PhD hallgató

Szoba: „A” épület földszint 33.

Telefon: (52) 508-444, 88223

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • Agrár-közgazdaságtan/Tejágazat

Főbb oktatott tárgyai:

 • Agrárgazdaságtan

 

Prof. Dr. Szabó Gábor

professzor emeritus

Szoba: „A” épület földszint 34.

Telefon: (52) 508-444, 88104

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék 2014. augusztusában jött létre a Gazdaságtudományi Kar megalakulásával. A tanszék oktatási tevékenysége differenciált, a matematika, a statisztika és az operációkutatás a meghatározó tárgyak, e területek oktatása négy egyetemi karon is folyik (GTK, MÉK, TTK és Partiumi Egyetem). A tanszék aktívan részt vesz a FOSZ, a BSc és az MSc képzések, illetve a doktori iskolák oktatásában is, olyan tantárgyakkal, mint a Matematika, Statisztika, Általános kutatásmódszertan, Gazdaságmatematika, Operációkutatás, Döntéstámogató rendszerek, Regionális elemzések módszerei, Logisztikai tervezés, Logisztikai teljesítmény mérése és menedzsment, Készletgazdálkodás.

A tanszéken folyó kutatások: Operációkutatási, döntéstámogatási módszertani kutatások, amelyek elsősorban a bizonytalanság, illetve kockázat figyelembe vételére irányulnak az ágazati és komplex mezőgazdasági döntések megalapozása során. Kockázati tényezők feltárása és gazdasági vizsgálata a sertéságazatban. Ágazati gazdaságtani elemzések. A vidékfejlesztésre vonatkozó döntéseket megalapozó információs rendszer kidolgozásában való részvétel. Például a talajhasználat, növény, jövedelmezőség összefüggéseinek feltárása egy adott térségben.

 

Munkatársaink:

 

Dr. habil. Huzsvai László

tanszékvezető, egyetemi docens

Szoba: főépület (A), II. emelet, 213. szoba

Telefon: külső: (52) 508-391; belső: 88391

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/

Főbb kutatási területei:

 • Termés szimulációs modellek integrálása a gazdaságelemzési rendszerekbe
 • Valódi többváltozós módszerek alkalmazása a gazdaságtudományi kutatásokban.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Statisztika
 • Általános kutatásmódszertan
 • Agroökológiai rendszerek modellezése
 • Biometria

 

Dr. Vincze Szilvia

egyetemi docens

Szoba: főépület (A), II. emelet, 213. szoba, valamint Kassai úti campus, Kancellária II. épület, 2. emelet 205. szoba

Telefon: (52) 512-700/74414

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: http://vinczeszilvia.wix.com/vinczeszilvia

Főbb kutatási területei:

 • diploma önköltség-számítási modellek
 • vezetői információs rendszerek szerepe a döntéshozatalban

Főbb oktatott tárgyai:

 • Matematika I-II.
 • Gazdasági matematika I-II.

Dr. habil. Balogh Péter

egyetemi docens

Szoba: főépület (A), II. emelet, 212. szoba

Telefon: (52) 508-009; belső: 88009

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: https://www.researchgate.net/profile/Peter_Balogh

Főbb kutatási területei:

 • sertéstartás ökonómiai értékelése
 • szimulációs modellezés
 • feltételes választási modellek alkalmazása
 • strukturális egyenletek alkalmazása
 • idősorok elemzése
 • túlélés-elemzés
 • hálózatelemzés

Főbb oktatott tárgyai:

 • Statisztika
 • Üzleti statisztika
 • Alkalmazott statisztika
 • Ökonometria és gazdasági statisztika
 • Bevezetés az SPSS programrendszer használatába

Dr. habil. Kovács Sándor

egyetemi adjunktus

Szoba: főépület (A), II. emelet, 213. szoba

Telefon: (52) 508-343; belső: 88343

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes honlap: http://kovacss.pandelon.net/

Főbb kutatási területei:

 • többváltozós statisztikai módszerek
 • idősorok elemzése
 • szimulációs modellezés
 • szenzometria
 • preferenciatérképezés

Főbb oktatott tárgyai:

 • Gazdaságmatematika
 • Matematika I-II.
 • Matematika és Informatika I.
 • Mathematics I-II.

Dr. Nagy Lajos

egyetemi adjunktus

Szoba: főépület (A), II. emelet, 211. szoba

Telefon: (52) 508-274; belső: 88274

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • kockázatelemzés
 • termelési modellek
 • hálózati modellek

Főbb oktatott tárgyai:

 • Kutatásmódszertan
 • Statisztika
 • Döntéstámogató rendszerek
 • Logisztikai tervezés
 • Logisztikai teljesítmény mérése és menedzsment
 • Készletgazdálkodás
 • Operációkutatás

Dr. Szőke Szilvia

egyetemi adjunktus

Szoba: főépület (A), II. emelet, 213. szoba

Telefon: (52) 512-900; belső: 88258

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • állattenyésztés
 • statisztika

Főbb oktatott tárgyai:

 • Gazdasági matematika
 • Mathematics
 • Statisztika

Dr. Csipkés Margit

egyetemi adjunktus

Szoba: főépület (A), II. emelet, 210. szoba

Telefon: (52) 512-900; belső: 88164

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • lineáris programozás
 • energiaültetvények gazdaságosságának vizsgálata

Főbb oktatott tárgyai:

 • Statisztika
 • Kutatásmódszertan
 • Regionális elemzések módszerei
 • Operációkutatás

Dr. Soltész Angéla

tanársegéd

Szoba: főépület (A), II. emelet, 205. szoba

Telefon: (52) 508-395; belső: 88395

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • túlélés-elemzés
 • kockázatelemzés

Főbb oktatott tárgyai:

 • Statisztika
 • Matematika
 • Gazdaságmatematika

Csatáriné Dogi Ilona

PhD hallgató

Szoba: főépület (A), II. emelet, 205. szoba

Telefon: (52) 508-395; belső: 88395

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • hazai termékpreferencia vizsgálata – fogyasztói etnocentrizmus.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Statisztika

 

Durkó Emília

PhD hallgató

Szoba: főépület (A), II. emelet, 205. szoba

Telefon: (52) 508-395; belső: 88395

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főbb kutatási területei:

 • energetika/ klímaváltozás

Főbb oktatott tárgyai:

 • Vállalatgazdaságtan

 

Prof. Dr. Ertsey Imre

professzor emeritus

Szoba: főépület (A), II. emelet, 205. szoba

Telefon: külső: (52) 508-395; belső: 88395

Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Magyarország legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa. A híd szerepét tölti be a döntéshozók, a gazdálkodók, a feldolgozók, a kereskedők és az egyetemek között, összeköti a világot Magyarországgal, az elméletet a gyakorlattal. Információkat gyűjt és elemez, tudományos kutatásokat végez, és ezek tárgyilagos eredményeit kiadványaiban adja közre.

A Földművelésügyi Minisztérium által felügyelt intézet munkatársainak egyharmada kutatással, a többi információszervezéssel és -elemzéssel foglalkozik. Így szerencsésen épülnek egymásra a közgazdasági kutatómunka egyes fázisai: az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, az adatok gyors elemzése és a mélyebb összefüggések feltárása. Az AKI tevékenységével hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika tudományos megalapozásához, ugyanakkor tudatosan törekszik arra, hogy eredményeit az agrárgazdaság szereplői és partnerei számára hozzáférhetővé tegye.

Az Intézet a kutatás és a gyakorlat számára is olyan fontos EU-konform információs rendszereket működtet, amelyekkel uniós adatszolgáltatási kötelezettségei is teljesíthetők. Ilyenek például a tesztüzemi rendszer, a piaci árinformációs rendszer, a mezőgazdasági számlák rendszerére épülő prognózisok.

Az AKI egyéb tevékenységei:

A tudományszervezés az agrárökonómia terén, az agrár-felsőoktatás segítése, a kutatói utánpótlás-nevelés, a kiterjedt együttműködés külföldi és hazai tudományos műhelyekkel, az elemző munkák nemzetközi szervezetek (FAO, OECD, WTO) számára, szakkönyvtári szolgáltatás, információk a Teletexten, az Interneten és a médiában.

Az oktatásban részt vevők:

· Dr. Juhász Anikó

· Dr. Kapronczai István

· Dr. Biró Szabolcs György

· Dr. Rieger László

· Dr. Potori Norbert

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.