Szakdolgozat, záróvizsga információk

Tájékoztató a nyári diplomaosztó ünnepségről /2017. július 7. 16:00 óra, Díszudvar/

 

Záróvizsga beosztás

 

Hallgatói tájékoztató a záróvizsgával és a diplomaosztó ünnepséggel kapcsolatos fontos határidőkről


Felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók fontos teendői a záróvizsga időszakban

Alap- és mester szakos hallgatók fontos teendői a záróvizsga időszakban

 

2017. júniusi záróvizsga időszak

 

Záróvizsga beosztás

Tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

BSc and MSc thesis content, form, preparation, review and defense rules content, form, preparation, review and defense rules

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT ELKÉSZÍTÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK, VÉDÉSÉNEK RENDJE A GAZDASÁGTUDMÁNYI KARON

Hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanulmányokat folytató minden hallgatóra. (frissítve: 2015.09.15.)

Záróvizsga témakörök:

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodási és menedzsment Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing Felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási Felsőoktatási szakképzés külgazdasági specializáció

Nemzetközi gazdálkodási Felsőoktatási szakképzés nemzetközi szállítmányozás és logisztika specializáció

Pénzügy és számvitel Felsőoktatatási Szakképzés

Turizmus-vendéglátás Felsőoktatási szakképzés

 

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Kereskedelem és marketing alapszak

Közszolgálati alapszak A B

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak

Pénzügy és számvitel alapszak:

   - adózás szigorlat

   - pénzügy szigorlat

   - számvitel-elemzés szigorlat

Sportszervező alapszak

 

Gazdasági agrármérnök mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Logisztikai menedzsment mesterszak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki mesterszak

Számvitel mesterszak

Számvitel mesterszak kiegészítés

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Vezetés és szervezés mesterszak

Vidékfejlesztés mesterszak

MA in International Economy and Business

Master of Business Administration (MBA)

 

Informatikus agrármérnöki egyetemi szak

Gazdasági agrármérnöki egyetemi szak

Közgazdász-gazdálkodási hagyományos szak

Közgazdász-gazdálkodási hagyományos szak levelező tagozat

 

 

2017. januári záróvizsga időszak

Mesterképzés

 

Záróvizsgázó hallgatók névsora

 

Tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

Záróvizsga jelentkezés a NEPTUNBAN

BSc and MSc thesis content, form, preparation, review and defense rules content, form, preparation, review and defense rules

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT ELKÉSZÍTÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK, VÉDÉSÉNEK RENDJE A GAZDASÁGTUDMÁNYI KARON

 

Záróvizsga témakörök:

Gazdasági agrármérnök mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Logisztikai menedzsment mesterszak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak 

Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki mesterszak

Számvitel mesterszak

Számvitel mesterszak kiegészítés

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Vezetés és szervezés mesterszak

Vidékfejlesztés mesterszak

MA in International Economy and Business

Master of Business Administration (MBA)

 

Informatikus agrármérnöki egyetemi szak

 


2016. decemberi záróvizsga időszak

 

Záróvizsgázó hallgatók névsora

 

Felsőoktatási szakképzés

Tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

Tájékoztató

FOSZ_konzulensilap_bírálatilap_előlap_nyilatkozat

 

Záróvizsga témakörök:

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodási és menedzsment Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing Felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási Felsőoktatási szakképzés külgazdasági specializáció

Turizmus-vendéglátás Felsőoktatási szakképzés

 

Alapképzés

Tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

Záróvizsga jelentkezés a NEPTUNBAN

BSc and MSc thesis content, form, preparation, review and defense rules content, form, preparation, review and defense rules

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT ELKÉSZÍTÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK, VÉDÉSÉNEK RENDJE A GAZDASÁGTUDMÁNYI KARON

 

Záróvizsga témakörök:

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Kereskedelem és marketing alapszak

Közszolgálati alapszak

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak

Pénzügy és számvitel alapszak

Sportszervező alapszak

 


2016. júniusi záróvizsga időszak

 

Tájékoztató a nyári diplomaosztó ünnepségről (2016. június 26. 10,00 óra)

Záróvizsga beosztás

Tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

BSc and MSc thesis content, form, preparation, review and defense rules content, form, preparation, review and defense rules

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT ELKÉSZÍTÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK, VÉDÉSÉNEK RENDJE A GAZDASÁGTUDMÁNYI KARON

Hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanulmányokat folytató minden hallgatóra. (frissítve: 2015.09.15.)

Záróvizsga témakörök:

 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodási és menedzsment Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing Felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási Felsőoktatási szakképzés külgazdasági specializáció

Turizmus-vendéglátás Felsőoktatási szakképzés

 

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Kereskedelem és marketing alapszak

Közszolgálati alapszak A B

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak

Pénzügy és számvitel alapszak

Sportszervező alapszak

 

Gazdasági agrármérnök mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Logisztikai menedzsment mesterszak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki mesterszak

Számvitel mesterszak

Számvitel mesterszak kiegészítés

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Business Development mesterszak

Vezetés és szervezés mesterszak

Vidékfejlesztés mesterszak

MA in International Economy and Business

Master of Business Administration (MBA) / Master of Business Administration (MBA)

 

Informatikus agrármérnöki egyetemi szak

Gazdasági agrármérnöki egyetemi szak

Közgazdász-gazdálkodási hagyományos szak

Közgazdász-gazdálkodási hagyományos szak levelező tagozat

 


 

2016. januári záróvizsga időszak (MSc, MA, Egyetemi szak)!

Tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

 Záróvizsga beosztás


 

2015. decemberi záróvizsga időszak (BSc, BA, Felsőoktatási szakképzés)!

 

Hallgatói záróvizsgabeosztás (az első 5 hallgató jelenjen meg az adott terem előtt 7:30 órakkor)

tájékoztató szakdolgozat leadásával, könyvtári feltöltéssel kapcsolatban

tájékoztató a záróvizsgával kapcsolatban

 

BSc and MSc thesis content, form, preparation, review and defense rules content, form, preparation, review and defense rules

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT ELKÉSZÍTÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK, VÉDÉSÉNEK RENDJE A GAZDASÁGTUDMÁNYI KARON

Hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanulmányokat folytató minden hallgatóra. (frissítve: 2015.09.15.)

A nyilatkozat a szabályzat részét képezi (2. sz. melléklet)

A konzulensi véleményezi lap a szabályzat részét képezi (3. sz. melléklet)

Szakdolgozat/Diplomadolgozat Bírálati lap (4. sz. melléklet)

 

Záróvizsga témakörök:

 

Gazdálkodási és menedzsment Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing Felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási Felsőoktatási szakképzés külgazdasági specializáció

Turizmus-vendéglátás Felsőoktatási szakképzés

 

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Kereskedelem és marketing alapszak

Közszolgálati alapszak

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak

Pénzügy és számvitel alapszak

Sportszervező alapszak

 

Gazdasági agrármérnök mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Logisztikai menedzsment mesterszak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak / Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Számvitel mesterszak

Számvitel mesterszak kiegészítés

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Business Development mesterszak

Vezetés és szervezés mesterszak

Vidékfejlesztés mesterszak

MA in International Economy and Business

Master of Business Administration (MBA) / Master of Business Administration (MBA)

Informatikus agrármérnöki egyetemi szak

Gazdasági agrármérnöki egyetemi szak

Közgazdász-gazdálkodási hagyományos szak

Közgazdász-gazdálkodási hagyományos szak levelező tagozat

 

 


 

Tájékoztató a 2015. június 26-án megrendezésre kerülő diplomaosztó ünnepségekről

 


2015. nyári záróvizsgaidőszak

Záróvizsga beosztás 2015. június 15.

Az első öt hallgató  7:30-kor jelenjen meg a záróvizsga helyszínén (bizottságonként), az ezután következő hallgatók érkezése folyamatosan történjen.


Könyvtári feltöltéssel kapcsolatos tájékoztatás (BSc/BA, MSc/MA, hagyományos képzések)

Könyvtári feltöltéssel kapcsolatos tájékoztatás (FOSZ)


Záróvizsga témakörök:

 

Gazdálkodási és menedzsment Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing Felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási Felsőoktatási szakképzés külgazdasági specializáció

Turizmus-vendéglátás Felsőoktatási szakképzés

 

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Kereskedelem és marketing alapszak

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak

Pénzügy és számvitel alapszak

Sportszervező alapszak

 

Gazdasági agrármérnök mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Logisztikai menedzser mesterszak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Számvitel mesterszak

Számvitel mesterszak kiegészítés

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Business Development mesterszak

Vezetés és szervezés mesterszak

Vidékfejlesztés mesterszak

MA in International Economy and Business

 

Informatikus agrármérnöki egyetemi szak

Gazdasági agrármérnöki egyetemi szak

 

Szakmai vizsga témakörök (felsőfokú szakképzés):

Pénzügyi szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 04)
Számviteli szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 06)

Tájékoztató 2015. júniusi szakmai vizsgáról

 Szakmai vizsga  írásbeli eredmények (2015.06.09.)

 


 

Hivatalos tájékoztató a diplomaosztóról

Diplomaosztó tájékoztató


2014. decemberi záróvizsga időszak (BSc/BA)

2014. decemberi záróvizsga beosztás

A záróvizsga mindkét napon 7:30 órakor kezdődik, a vizsgáztatás a beosztás szerinti sorrendben történik.

Záróvizsga témakörök (BSc, BA)

Szakdolgozat (BSc, BA) leadási határideje a 2014/15/1. félévben: 2014. október 31.

JELENTKEZÉSI LAP SZAKMAI ZÁRÓVIZSGÁRA (ISGT) Leadási határidő: 2015. január 30.


2014. januári záróvizsga időszak (MSc/MA/Hagyományos képzés)

2015. januári záróvizsga beosztás

Záróvizsga témakörök (MSc/MA/Hagyományos)

Diplomadolgozat (MSc/MA/Hagyományos képzés) leadási határideje a 2014/15/1. félévben: 2014. november 28.

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.