Hallgatói szabályzatok

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Részletek >>

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Részletek >>

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

Részletek >>


BSc and MSc thesis content, form, preparation, review and defense rules content, form, preparation, review and defense rules
A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT ELKÉSZÍTÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK, VÉDÉSÉNEK RENDJE A GAZDASÁGTUDMÁNYI KARON

Hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanulmányokat folytató minden hallgatóra. (frissítve: 2017.03.10.)

A nyilatkozat a szabályzat részét képezi (2. sz. melléklet)

A konzulensi véleményezi lap a szabályzat részét képezi (3. sz melléklet)

Szakdolgozat/Diplomadolgozat Bírálati lap (4. sz. melléklet)

 BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi hallgatójára, oktatójára és a hallgatókkal való kapcsolatban az egyetem valamennyi egyéb munkakört betöltő közalkalmazottjára.

Részletek >>


FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemre beiratkozott magyar és -  ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik – külföldi állampolgár hallgatókra.

Részletek >>


A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FOGYATÉKKAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

A szabályzat hatálya a képzési formától függetlenül kiterjed a Debreceni Egyetemre felvételre jelentkező és az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló fogyatékossággal élő hallgatókra. Fogyatékossággal élő hallgatónak minősül az a hallgató, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (például diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia).

Részletek >>

További, hallgatókra vonatkozó szabályzat

 

Táplálkozásmarketing folyóirat

Táplálkozásmarketing Borítókép

Apstract folyóirat

APSTRACT
 

Competitio folyóirat

Borito 2-208x300
 

Kapcsolat

Cím:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen. Pf.: 400
Dékáni Hivatal tel.: (+36 52)-508-304
Tanulmányi Osztály tel.: (+36 52)-508-312,
(+36 52)-508-475
Website: www.econ.unideb.hu
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.